Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Kommentar till Statens haverikommissions rapport om allvarligt tillbud avseende fördröjning av vårdförloppet vid cancer i bukspottkörteln

av | 20 januari, 2023 | Cancer generellt, Pressmeddelande

Pressmeddelande

”Det är med bestörtning som jag noterar att en patient med cancer i bukspottkörteln får vänta i ett år på att få komma till behandling. Och att det sker på grund av försumlighet i administrationen – remittering via fax, man tror att detta är en rapportering från en svunnen tid”, säger Eva Backman, ordförande i Cancerföreningen PALEMA

”Samtidigt är jag inte förvånad. Svensk sjukvård är illa rustad för att hantera denna form av akut cancer. I synnerhet när patienter ska skickas mellan vårdgivare”, fortsätter hon.

”Den totala avsaknaden av kontroller, grundläggande checklistor för att omedelbart reagera på avvikelser – ett kvalitetssystem som är en självklarhet i andra högriskbranscher – är totalt främmande i svensk sjukvård. Det är därför detta händer. Det är katastrof”, säger Eva, och avslutar:

”Från PALEMA kräver vi nu ett totalt omtag i säkerhetstänkande hos sjukvårdens aktörer. För oss handlar detta om akuta cancerfall – det vi kallar för Blåljuscancer™. Vi bjuder nu in företrädare för regionerna och staten att diskutera vilka akuta åtgärder vi kan få på plats för att hantera Blåljuscancer”.

__________

PALEMA konstaterar för det första att patienten till slut fick behandling som slutade med gott resultat. Det är det viktigaste. Men händelsen pekar på en serie mycket allvarliga svagheter i systemet.

Från PALEMAs perspektiv handlar det i grunden om ett bristande säkerhetstänkande. Sårbarheter är inte kartlagda fullt ut. I det aktuella fallet har remisshanteringen och kommunikationen mellan vårdgivare via fax varit en viktig faktor i haveriet. Det är anmärkningsvärt att det inte finns ett system som reagerar på avvikelser av detta slag. Det finns ingen systematisk hantering av risker.

PALEMA noterar vidare att remisshantering mellan vårdgivare och i synnerhet över regiongränser ytterligare blottar svagheterna i svensk sjukvård. Sjukvårdens splittring med alla dessa olika huvudmannaskap åsidosätter effektiva och trygga metoder för kommunikation. Detta fall är ett mycket tydligt symptom på hur illa det är i Sverige idag.

PALEMA konstaterar att svagheterna i svensk sjukvård drabbar alla. Men för PALEMA är det särskilt angeläget mot bakgrund av det akuta läget som patienter med PALEMAs diagnoser ställs inför. Tiden är en kritisk faktor. Långsam hantering från vårdens sida kan vara skillnaden mellan liv och död.

Mot bakgrund av det som redovisas och diskuteras i haverikommissionens rapport vädjar PALEMA till vårdens aktörer att vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med de brister i vården som har blottats genom detta fall. PALEMA utgår från att företrädare för de enskilda regionerna, för SKR och för staten drar samma slutsatser som PALEMA – situationen är ohållbar. PALEMA vill där för i sammanhanget uppmärksamma ett antal frågor som måste bli föremål för fördjupad diskussion:

  • Mobilisera en bred samsyn på att PALEMAs cancerdiagnoser är akuta tillstånd. Vi kallar det BLÅLJUSCANCER™. Alla vårdens aktörer måste reagera utifrån att det handlar om en nödsituation vid första misstanke om cancer av detta slag.
  • Nollvision när det gäller väntetider. Långsam hantering från vårdens sida kan vara skillnaden mellan liv och död.
  • Öka förståelsen för att sjukvård är en högriskbransch. För andra högriskbranscher såsom flyg och kärnkraft är det självklart med en systematisk hantering av alla tänkbara risker. Det saknas i svensk sjukvård. Det behövs initiativ för att bygga robusta kvalitetssystem för sjukvården i Sverige.

 

Kontaktinformation

EVA BACKMAN
Ordförande Cancerföreningen PALEMA
ordforande@palema.org
0709/28 19 67

ANDERS BOVIN 
Styrelseledamot Cancerföreningen PALEMA
anders.bovin@palema.org
070/727 57 58

Cancerföreningen PALEMA
redaktion@palema.org
Redaktör: Anders Alhbin
070/325 33 10

Bilder, logotyp, etc:
https://palema.org/press/

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest