010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Olof Riesenfeld, vice ordförande i PALEMAS styrelse, berättar sin historia.

av | 27 juni, 2019 | Matstrupscancer (Esofaguscancer)

Strax före jul 2011 fick jag problem att svälja och uppsökte sjukvården. Efter utredning fick jag besked om att jag hade en tumör i matstrupen.

Jag genomgick därefter omfattande behandling och vård under ett års tid med fem års efterföljande kontroller. Under sjuktiden saknade jag kontakt med andra som drabbats av samma sjukdom.

För två år sedan fick jag kännedom om PALEMA och har sedan dess som medlem haft stort utbyte av föreningens verksamhet och mött andra med samma diagnos. Min förhoppning är att kunna bidra till att utveckla PALEMAs forum för patienter och anhöriga gällande matstrupscancer, en diagnos som hittills varit underrepresenterad bland föreningens medlemmar.

Jag har nu även fått en nära kontakt med sjukvården i generella frågor om behandling och vård av patienter med matstrupscancer. Jag bor i Dalarna och jag engagerad som patientföreträdare i RCC Uppsala Örebros vårdprocessgrupp för matstrups- och magsäckscancer (www.cancercentrum.se).

Jag anser att det är angeläget att patientperspektivet beaktas vid utvecklingen av vårdkedjan.

Vid sidan om detta uppdrag har jag i begränsad omfattning återupptagit min yrkesverksamhet som advokat.

Olof Riesenfeld

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Cancer generellt

Susanne pärlar vidare

År 2016 förlorade Susanne Wennberg sin mamma i bukspottkörtelcancer. Tillsammans bestämde familjen då att göra armband för att sprida kunskapen och sätta fokus på behovet av forskning. Till dags dato har de gjort 1184 armband!

Ystad lasarett
Cancer generellt

Bra bemötande i Ystad

Vi får ju tyvärr höra en del mindre bra historier om den svenska sjukvården, men vi får aldrig glömma att i väldigt många fall fungerar det bra. Här är en sådan positiv berättelse från PALEMAs medlem Pontus Myrén.

Pin It on Pinterest