PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

4 tekniker för behandling av levercancer

av | 27 september, 2022 | Forskning, Levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter. Det här är 4 varianter som används vid Johns Hopkins Liver Cancer Multidisciplinary Clinic.

Kemoterapi går framåt

Under det senaste decenniet har kemoterapi sett revolutionerande forskningsframsteg. Med nyare mediciner lever patienterna längre efter att de bara fått kemoterapi. Kemoterapi ges antingen ensamt eller i kombination med andra terapier. I många fall kan kemoterapibehandling minska storleken på tumörer så att de lättare kan avlägsnas kirurgiskt.

Lever forskning

Intraarteriella terapier för levercancer

Ofta får levertumörer sin blodtillförsel från artären som försörjer levern. Dessa tumörer fungerar som parasiter för din kropps blodtillförsel. I intraarteriella terapier levereras pärlor av kemoembolisering som är cancerdödande medicin till tumören genom artären. Dessa pärlor blockerar också blodflödet till tumören, vilket hjälper till att förhindra att den växer.

Kemoembolisering är effektiv antingen ensam eller i kombination med kemoterapi för att behandla och eller minska storleken på tumörer. I vissa fall kan patienter som till en början inte kvalificerar sig för transplantation bli berättigade till det efter behandling med kemoembolisering och kemoterapi, tack vare att tumörens krymper tillräckligt.

Tekniker för levertumörablationer

Ablationsterapier dödar en levertumör istället för att ta bort den. Här använder läkare en sond för att döda tumörer med het energi. Detta minimalt skadefulla tillvägagångssätt är mest effektivt för tumörer mindre än 3 cm. Hos Johns Hopkins utför experter mikrovågsablation på tumörer som inte går att avlägsna via andra kirurgiska ingrepp. Denna teknik kan utföras antingen kirurgiskt i operationssalen eller av interventionsradiologer.

Levertransplantation

Levertransplantation har visat sig vara den mest effektiva behandlingen för patienter med hepatocellulärt karcinom, en vanlig typ av levercancer. Om en patient har en leversjukdom, såsom cirros, kan levertransplantation också ytterligare minska risken för återfall efter behandling. Alla patienter kommer dock inte att vara kandidater för en transplantation; detta måste fastställas genom en utvärdering från ett multidisciplinärt team.

Innan de rekommenderar en levertransplantation överväger läkare: Antalet tumörer – Tumörstorlek – En patients hälsa

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Röntgen kontrollrum
Cancer generellt

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

På knappt två år har kön till undersökningar med magnetkamera (MR-undersökning) nästan halverats. Uppgraderad utrusning och fler medarbetare med rätt kompetens har varit en del av lösningen. Men framför allt har arbete lagts på att odla en kultur som bygger på dialog och samarbete över hela Skåne.

Eva Jolly årets cancernätverkare
Cancer generellt

Årets cancernätverkare 2024

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY. Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Röntgen kontrollrum
Cancer generellt

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

På knappt två år har kön till undersökningar med magnetkamera (MR-undersökning) nästan halverats. Uppgraderad utrusning och fler medarbetare med rätt kompetens har varit en del av lösningen. Men framför allt har arbete lagts på att odla en kultur som bygger på dialog och samarbete över hela Skåne.

Eva Jolly årets cancernätverkare
Cancer generellt

Årets cancernätverkare 2024

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY. Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer

Pin It on Pinterest