Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
Cancer i magsäck och matstrupe börjar ofta med inflammationer och nu har forskare funnit att DNA förstörs av oxidativ stress. Oxidativ stress är vad som sker när kroppen producerar fria radikaler på ett okontrollerat sätt.
Forskare vid amerikanska Van Andel Institute har identifierat orsaken till att DNA blir skadat och i förlängningen kan orsaka cancer, och även specifikt för cancer i övre GI. Den oxidativa stressen kommer som en följd av långvariga inflammatoriska tillstånd och stör processen av korrekt DNA framställning. Det leder till att den genetiska koden får en felaktig blandning med cancer som ett värsta resultat.

Huvudförfattaren till studien, Gerd Pfeifer, säger att ökad kunskap  om kopplingarna mellan inflammationer och cancer kommer att leda till effektivare metoder för att stoppa cancern.

Biotech
Tekniken som används vid upptäckter av skadat DNA, kallas ”Circle damage sequencing” och går ut på att i laboratorium reproducera felaktigt DNA i tillräckligt stora mängder för att kunna avgöra vad som är felet. I ett lyckat försök med melanom kunde de visa att DNA var skadat av solstrålar och inte bara genom kopierat DNA, som tidigare var ansett som orsaken.

Pin It on Pinterest