010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Brott mot hälso- och sjukvårdslagen upprör

av | 22 september, 2022 | Cancer generellt, Forskning

Precisionsmediciner kan vara väldigt verkningsfulla vid cancervård, men möjligheterna att få ta del av medicinerna varierar på ett orättvist sätt inom Sverige. I en debattartikel går företrädare för vården och Nätverket mot cancer så långt att ställa frågan: Varför ställs inte ansvariga inför rätta?

Artikeln är författad av Roger Henriksson, professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, Göran Edbom, tidigare chef för Cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus, Umeå och Margareta Haag, ordförande för patientföreningen Nätverket mot cancer.

De pekar på bristen av samordning som hotar en jämlik vård för alla. Det är i dagsläget bara en tiondel av patienterna som får tillgång till kompletta analyser, och det är i många fall privata vårdgivare som använder sig av de bästa blodtesterna.

Paragraf

Ges optimal vård?

Det innebär ofta att patienterna själva får bekosta testerna. Det finns många godkända precisionsläkemedel men variationen vid användning mellan regionerna är mycket stor. Det gäller även analyser av tumörer.

De här bristerna är kända sedan förut gällande de olika aktörerna inom vården men väldigt lite händer enligt artikelförfattarna, framförallt pga uppdelningen i 21 regioner. Den bristande samordningen och ineffektiva lagstiftningen som ej följs, kommer att försena lovande behandlingar många år innan det kommer att ges till alla patienter som har nytta av dem. Författarna ställer även frågan. Vad avgör egentligen att optimal vård ges enligt de senaste vetenskapliga rönen?

Och de ställer även följdfrågan skarpt: Hur länge ska dessa uppenbara brott mot hälso- och sjukvårdslagen, med orättvis och ojämn vård för våra patienter, få fortgå innan riksdag och regering genomför nödvändiga förändringar? Varför lagförs inte ansvariga på liknande sätt som gäller i övriga delar av samhället?

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest