PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Bristfällig second opinion når bara ”driftiga individer”

av | 10 augusti, 2022 | Cancer generellt

Rätten till att få en second opinion finns lagstadgad men i praktiken är det få cancerpatienter som får information om det. En panel av experter ska debattera detta på Cancerdagen som är arrangerat av Dagens Medicin. Varför fungerar det inte och vad behöver åtgärdas för att få ett bättre system på plats?

Det är bara ca 10% av cancerpatienterna som informeras om den viktiga rätten till en second opinion, eller ny medicinsk bedömning som det också heter. Att kräva en ny medicinsk bedömning är inte en kritik av den vården som en patient har för tillfället.

Det ska ingå som en normal process som säkrar vården och inte innebära någon konfliktsituation.

Domarklubba

Det är ett system som inte fungerar som det är tänkt och många menar att det främst är patienter som står på sig som får igenom ett andra utlåtande. Det är ett av ämnena som ska tas upp på Cancerdagen den 5:e oktober.

Vårdgivarna kommer undan sitt ansvar

Roger Henriksson, professor och överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus, säger att det för patientens del kan vara avgörande med en oberoende förnyad bedömning. Han uppskattar att det hos upp till 10-15 procent av patienterna i Sverige kan leda till en annan diagnos eller behandling. I andra länder finns rapporter om mycket högre siffror.

Roger Henriksson säger också: ”Det är viktigt att en förnyad bedömning görs av en helt oberoende specialist. Det spelar ingen roll om den görs hos en privat vårdgivare eller på ett sjukhus i en annan region. Bägge tar betalt av den region patienten tillhör, såvida inte patienten själv tvingas betala, i de fall det inte fungerar i den offentliga vården…Till skillnad mot många andra länder, där det i vården finns en rättighetslagstiftning, så har Sverige endast en skyldighetslagstiftning. Det är i juridisk mening inte en rättighet. Därför kan vårdgivare och regionerna komma undan sitt ansvar,”

Roger Henriksson påpekar även att patientorganisationerna behöver driva detta hårdare, eftersom lagstiftningen inte hjälper patienterna tillräckligt.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Pin It on Pinterest