Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Digitalt möte

Årsmöte 2024

Välkommen till PALEMAs årsmöte 2024 som även detta år kommer att hållas digitalt med hjälp av vårt webbinarieverktyg.

Kallelse

Härmed kallas alla föreningens medlemmara till PALEMAs årsmöte 2024.

Årsmöteshandlingar är publicerade längre ner på den här sidan.

Årsmötet hålls helt digitalt även detta år och vi använder samma plattform som vi använder till våra webbinarier.

Du som är medlem kan nu anmäla dig till årsmötet på den här länken. Observera att du måste vara medlem, kontroll sker innan mötet börjar. Var därför noga med att ange den e-post adress du är registrerad med i vårt medlemssystem samt ditt medlemsnummer. Kan du inte ditt medlemsnummer så kan du läsa här hur du får tag på det.

Anmäl dig snarast möjligt, dock senast tisdagen den 20 februari.

När du har anmält dig kommer du via e-post att få en länk till själva eventet som du då använder den 22 februari.

Agenda

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av 2 protokolljusterare som jämte ordförande justerar protokollet.
  Rösträkning föreslås genomföras via det digitala verktyget för årsmötet.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Årsredovisning 2023 (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning).
 7. Revisionsberättelse 2023.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av förslag som väckts av styrelsen
  – Inga förslag har väckts av styrelsen.
 10. Ändring av stadgar
  – Inga förslag till ändringar finnes.
 11. Behandling av motioner och styrelsens förslag
  – Inga motioner har inkommit till styrelsen.
 12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024.
 13. Medlemsavgift för verksamhetsåret 2025.
  – Inget förslag till förändring finnes.
 14. Stadgeenliga val
  a. Ordförande för 1 år.
  b. Övriga ledamöter för 1 eller 2 år.
  c. Suppleant/suppleanter för 1 år.
  d. Ordinarie revisor/revisorer.
  e. Revisorssuppleant.
  f. Valberedning, 2 ordinarie och 1 suppleant.
  g. Ev. övriga val.
 15. Eventuella övriga frågor kan upptas om minst ¾ av årsmötet så beslutar, dock inte ändring av stadgar.
 16. Avslutande av årsmötet.

Handlingar till årsmöte

Fler kommande events

Pin It on Pinterest