World pancreatic cancer day 2018

Världspankreascancerdagen, WPCD
15 november 2018 – tack från oss i PALEMA!

Världspankreascancerdagen blev en internationell manifestation mot pankreascancer och för mer forskning. TACK till alla er som deltog, på plats i våra seminarier, genom våra filmer,  våra facebookinlägg, event på sjukhus, genom att bära lila bandet etc.

PALEMA deltog i Världspankreascancerdagen för femte gången och det är fantastiskt att uppleva hur stödet ökar. Vi blir fler och fler i kampen mot pankreascancer!

Här är några bilder från dagen.

Flera kliniker uppmärksammade dagen med lila band och tårta.

Bilder från våra seminarier i Lund och  Stockholm

Talare vid våra seminarier

Stockholm

Elena Rangelova, pankreaskirurg på Karolinska berättar om nya svenska resultat om idag tillgänglig behandling för dessa avancerade tumörer.

Tina Gustavell, doktorand och omvårdnadsansvarig vid Karolinska Institutet, presenterar resultat om en mobilapp för patienter.

Daniel Öhlund, onkolog och forskare på Umeå universitet/Norrlands sjukhus på temat – När finns det ett blodprov för tidig upptäckt av pankreascancer?

Ralf Segersvärd, fd pankreaskirurg och verksamhetschef på Karolinska Sjukhuset Huddinge, numer verk-samhetsutvecklare på RCC Stockholm-Gotland.

Johan Haux, onkolog, ordförande i svenska studiegruppen för pankreascancerforskning (SSPAC). Immunterapi mot cancer – är vi där snart?

Lund

Bodil Andersson, docent och överläkare vid kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
“Pankreascancer – forskning och klinik – en presentation om aktuell klinisk forskning, möjligheterna med det nationella registret och aktuell kösituation.”

Daniel Ansari, läkare vid kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund, har disputerat på pankreascancer.
”Biomarkörer vid pankreascancer – i forskargruppen letar vi efter specifika sjukdomsmarkörer (proteiner) som kan mätas i blod/vävnad i syfta att förbättra tidig diagnostik samt utveckla nya typer av behandlingar.”

Eva Mattsson, kurator vid kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
”Hur påverkas livssituationen när någon drabbas av pankreascancer?”

Margareta Heby, överläkare vid onkologisk kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund, tillika regional patientprocessledare.

”Hur behandlar vi pankreascancer idag och vad innebär den nystartade forskningsstudien CHAMP som genomförs på onkologen i Malmö.”

Vi kommer också att få tillfälle att lyssna till en patient under kvällen.

WPCD syftar till att öka medvetenheten om pankreascancer och de drabbades situation. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa hopp om förbättringar för drabbade och anhöriga både vad gäller behandling, tidig upptäckt och möjlighet till emotionellt stöd!

World Pancreatic Cancer Day, WPCD är ett sätt uppmärksamma drabbades utsatta läge och skapa opinion för till exempel ökade forskningsanslag. Dagen genomförs sedan 2014 i mitten av november. Patientföreningen PALEMA har medverkat i WPCD sedan 2015.

Fler patientföreningar och ideellt verksamma organisationer samverkar idag inom World Pancreatic Cancer Coalition, WPCC, i syfte att få till stånd en radikal förbättring vad avser behandling av pankreascancer och stöd för drabbade. Sedan 2015 är WPCC idégivare och motor för WPCD.

Pankreascancer är en av de cancerformer som har utvecklats sämst av alla cancerformer som behandlas i världen. Femårsöversöverlevnaden efter diagnos har endast marginellt förbättrats från ca 4% sedan slutet av 1900-talet till idag som bäst 5 – 6%.

Att leva med pankreascancer

Jaana Kollinius fick diagnoser pankreascancer 2018. Hör henne berätta om sjukdomen och kampen för ett friskt liv.

Ralf Segersvärd, Överläkare

Ralf är överläkare, f.d. pankreaskirurg, och chef med bred och lång erfarenhet inom pankreasområdet.

Vårdköer och pankreascancer

Professor Roger Henriksson och Carl M Hamilton, ordförande för cancerföreningen PALEMA i ett samtal om vårdköer.

Maria var 47 när hon fick pankreascancer

Pankreascancer utgör tre procent av alla cancerfall, men det dör fler människor av pankreascancer än exempelvis av bröstcancer. Av de 1217 personerna som fick diagnos 2016 bedöms bara 5,8% ha en chans att leva efter tio år.* om inga nya behandlingsmetoder når genombrott. Det beror till stor del på att anslagen till forskning inom pankreascancerområdet har släpat efter t ex med bröstcancer. Det här är inte bara statistik. Det är människor, familjer, vänner och kollegor som drabbas. Maria är en av dem.

Roland Andersson kampen mot cancer

Roland Andersson har forskat om pankreascancer i hela sitt yrkesliv. Här berättar han om forskningsläget och vad som behövs för att det ska blir ett genombrott när det gäller pankreascancer.

Du är obotligt sjuk i pankreascancer – en film om Hans Barnekow

Hans Barnekow, en internationellt erkänd dokumentärfilmare, fick diagnosen Pankreascancer i maj 2014. Detta är en film om hans tankar kring sjukdomen.

Sponsorer

World pancreatic cancer day
15 November 2018

 

p

Mer information

Arkiv

Filmer om Pankreascancer

Se filmerna på YouTube

Ladda ned lila bandet

Kommande aktiviteter

okt
27
ons
15:00 Samtal om alkohol @ Online webbinarium via TEAMS
Samtal om alkohol @ Online webbinarium via TEAMS
okt 27 kl. 15:00 – 17:00
Samtal om alkohol @ Online webbinarium via TEAMS
Samtal om alkohol –med patienter med kurativ och kronisk cancer Lite vin kan aldrig skada… Är det farligt att dricka alkohol i samband med cancerbehandling? Vilken betydelse har alkoholen på kort och lång sikt? Varje[...]
17:00 Lever- och gallvägscancer – Webb... @ Online webbinarium
Lever- och gallvägscancer – Webb... @ Online webbinarium
okt 27 kl. 17:00 – 19:00
Lever- och gallvägscancer - Webbinarium @ Online webbinarium
Detta webbinarium sponsras av: Vi bjuder i samarbete med Incyte och Roche in till ett webbinarium i ämnet ”Lever- och gallgångscancer, bakgrund och behandlingar”. Webbinariet kommer att vara gratis för PALEMAs medlemmar, övriga kan köpa[...]
nov
18
tor
10:00 WPCD – World Pancreatic Cancer D...
WPCD – World Pancreatic Cancer D...
nov 18 kl. 10:00 – 11:45
WPCD - World Pancreatic Cancer Day 2021 förmiddag
  Planeringen för WPCD 2021 pågår för fullt och vi återkommer inom kort med detaljerat program! Det som är klart är att det blir två digitala webbinarium med ett antal intressanta talare. Ett förmiddagspass 10-12[...]
16:00 WPCD – World Pancreatic Cancer D... @ Digitalt webbinarium
WPCD – World Pancreatic Cancer D... @ Digitalt webbinarium
nov 18 kl. 16:00 – 19:00
WPCD - World Pancreatic Cancer Day 2021 eftermiddag @ Digitalt webbinarium
  Planeringen för WPCD 2021 pågår för fullt och vi återkommer inom kort med detaljerat program! Det som är klart är att det blir två digitala webbinarium med ett antal intressanta talare. Ett förmiddagspass 10-12[...]
nov
30
tis
18:00 Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
nov 30 kl. 18:00 – 19:30
Digitalt Närstående- och Anhörigmöte @ Digitalt möte
Välkommen till ett digitalt Närstående- och Anhörigmöte. Här träffas vi som är indirekt drabbade och kan prata med varandra om de frågor och funderingar som kan uppstå för oss. Ibland kanske man vill prata om[...]
dec
7
tis
17:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
dec 7 kl. 17:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.Rapporter från styrelsemötena kommer att[...]
jan
11
tis
17:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
jan 11 kl. 17:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.Rapporter från styrelsemötena kommer att[...]

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla
PALEMA - Anhöriga

Pin It on Pinterest

Share This