PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

PALEMA är med i regeringens rådslag om framtidens cancervård i Almedalen!

av | 1 juli, 2017 | Cancer generellt, PALEMA i media

Carl Hamilton, Ordf, Cancerföreningen Palema är med regeringens rådslag om framtidens cancervård. Två rundabordssamtal har redan genomförts under våren 2017 med olika aktörer. Del 3 av Cancerdagen sker nu den 4 juli i Almedalen, där tillgängligheten till cancervård är i fokus.

  • Hur kortar vi väntetiderna för cancervården i framtiden samtidigt som antalet cancerfall förutspås öka?
  • Fungerar de standardiserade vårdförloppen och har de nya arbetssätten etablerats överallt?
  • Räcker denna insats eller måste mer göras för att väntetiderna ska bli acceptabla?
  • Kommer arbetssättet att fortsätta fungera när patienterna ökar?
  • Krävs ytterligare insatser för att skapa mer sammanhållna vårdprocesser?
  • Vad kan vi göra ytterligare för att bidra till en god kompetensförsörjning inom cancervården?

Medverkande:
Annika Strandhäll, Sjukvårdsminister, (S), Regeringen
Anders Henriksson, Landstingsråd / 1e vice ordf, (S), Kalmar
Vivian Macdisi, Regionråd, (S) Region Uppsala
Niels Paarup-Petersen, Gruppledare, (C) Malmö stad
Stefaan de Maecker, Ordf sjukvårdsnämnden, (MP) Region Gotland
Malin Sjölander, Oppositionslandstingsråd, (M) Kalmar
Erik Lövgren, Ordf landstingsstyrelsen, (S) Västernorrland
Johan Fält, Ordf samverkansnämnden, (M) Västra Götaland
Carl Hamilton, Ordf, Cancerföreningen Palema

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest