010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

PALEMA medverkar på NREVs nationella temadag den 27 oktober

av | 19 september, 2017 | Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer), Matstrupscancer (Esofaguscancer)

Styrgruppen för det Nationella Registret för mage- och strupcancer (Esofagus och Ventrikelcancer, NREV) arrangera en nationell temadag för de som arbetar inom vården med patienter med dessa cancersjukdomar fredagen den 27 oktober. Temadagen – “Vägen emellan” ska handla om – hur robusta nätverk kan skapas för patientens bäst.

Från PALEMA medverkar Erik Blix som moderator och vår ordförande Carl Hamilton är en av talarna under dagen.

Preliminärt program

 • Moderator Erik Blix hälsar välkommen
 • Registrets (NREV) betydelse för nätverksbyggande. Jakob Hedberg
 • Vårdkedjan ur ett patientperspektiv. Olof Riesenfelt
 • Aktuell forskning om kontaktsjuksköterskans funktion. Maria Larsson
 • Vad säger patienterna om kontaktsjuksköterskefunktionen? Kaisa Bjuresäter
 • Teamrond – cancerrehabilitering, Västerås. Cecilia Colnet
 • Aktiv överlämning, Uppsala. Lena Ekfjord
 • Arbetssätt, exemplet Lund. Wenche Melander/ Annika Swedenborn
 • Läkarens perspektiv på kommunikation, epikrisens betydelse. Gustav Linder
 • Dietisternas utmaningar när patienterna finns i vårdkedjan. Malin Olofsson
 • Paneldiskussion: Hur bygger vi robusta patientsäkra nätverk? Kaisa Bjuresäter, Maria Larsson och patientrepresentanter
 • PALEMA– hur jobbar de med nätverksbyggande? Carl Hamilton
 • Erik Blix reflekterar över nätverksbegreppet
 • Sammanfattning av dagen. Jakob Hedberg

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pin It on Pinterest