Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

PALEMA Väst – Medlemsbrev nr 1

av | 30 december, 2018 | Om PALEMA

I mitten av september hade vi ett startmöte när vi formellt etablerade vår regionala avdelning PALEMA Väst. PALEMA Väst är ingen egen förening utan en avdelning inom den rikstäckande Cancerföreningen PALEMA. Det innebär att vi inte har egen styrelse utan endast en kontaktperson inom den regionala avdelningen. Kontaktperson är Sten B Carlson som du når på vast@palema.org.

Det här är vårt första medlemsbrev från PALEMA Väst och det vänder sig till alla medlemmar i Cancerföreningen PALEMA som bor i Västra Götaland och Halland.

Först, tack till dig som medverkade vid vårt startmöte 18/9. Och du som inte hade möjlighet att delta då, dig hoppas vi få kontakt med längre fram.

Vi har för avsikt att så snart vi kan under våren 2019 starta en stöd- och kontaktverksamhet. Sedan något år finns sådan verksamhet i Stockholm och vi tänker börja med att följa deras upplägg. Det innebär att vi kommer att vända oss till drabbade och anhöriga/närstående som, i grupp under ett par timmar, skulle vilja träffa personer i liknande situation som de själva är i. I Stockholm träffas gruppen varannan månad och det kan vara ett riktmärke även för oss. Vi tror att det finns ett behov och intresse av detta och vi har personer här inom PALEMA Väst som fått introduktion genom Cancerfonden i att leda sådan verksamhet. Vi ser gärna att det finns fler personer inom avdelningen som kan tänka sig att leda en sådan grupp efter att ha fått en introduktion.

Vi avser också att ordna 2-3 medlemsmöten per år, beroende på vilka önskemål medlemmarna har. Tanken är att bjuda in externa föredragshållare till de här mötena. Det kan vara från t.ex. vården, forskningen, läkemedelsbranschen eller andra, som talar om frågor som är angelägna för medlemmarna. Vi kommer att välja ämne vid medlemsmöten utifrån vad medlemmarna önskar.

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behövs det personer i föreningen som kan, vill och orkar engagera sig i vår ideella verksamhet. Det kan vara t.ex. som ledare för stöd- och kontaktgrupp, som arrangör av medlemsmöten m.m.
En ideell förening bygger på att medlemmarna tar aktiv del i verksamheten och medverkar efter sin förmåga. Förutom det som nämnts ovan söker Regionalt Cancercentrum väst (RCC väst) även personer som kan tänka sig att vara patient- eller närståendeföreträdare för våra diagnoser. Att vara företrädare innebär t.ex. att du kallas till möten inom vården för att medverka och lämna patientperspektiv på de frågor som tas upp. Som patient- och närståendeföreträdare får du en webbaserad utbildning av RCC väst. Är detta något du känner dig intresserad av och orkar med, hör av dig till oss. Vi förmedlar kontakten med RCC väst.

PALEMA är ännu en liten förening, men växer ganska snabbt. Vi är idag ca 500 medlemmar men fler behövs. Desto fler medlemmar desto bättre kan vi göra oss hörda. Fler medlemmar ger också bättre möjlighet att hitta personer som vill engagera sig i vår verksamhet. Inom vår avdelning i Väst är vi idag drygt 50 medlemmar.

Hör av dig via e-post om du är intresserad av att aktivera dig inom föreningen. Berätta också vad du vill engagera dig i. PALEMA behöver dig!

Inför varje årsmöte, som hålls i början av mars, söker valberedningen personer som är villiga att verka i styrelsen. Styrelsemöten hålls varje månad i Stockholm, f.n. i lokaler hos RCC Stockholm-Gotland. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Meddela oss gärna. På Cancerföreningen PALEMAs hemsida kan du se vilka som ingår i styrelsen under verksamhetsåret 2018. Av styrelsens ordinarie ledamöter under 2018 kommer en från PALEMA Väst, övriga från PALEMA Stockholm-Gotland. Suppleanten kommer från PALEMA Syd.

Om du har förslag på ämnen för medlemsmöten vill vi gärna få ditt förslag så snart som möjligt så att vi kan planera för första medlemsmötet. För att få fram lämpliga föredragshållare och lämplig lokal krävs det framförhållning.

Du som vill engagera dig i vår verksamhet eller utbilda dig till patient- eller närståendeföreträdare, meddela oss via e-post på adressen ovan. Tala om ifall du är drabbad eller anhörig och också om var du finns geografiskt i regionen, så att vi får veta var intresserade personer finns inom vårt område. Ca 2/3-delar av medlemmarna inom PALEMA Väst har en adress i Göteborg med omnejd.

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta!

December 2018

För PALEMA Väst

Sten B Carlson
Sekreterare i Cancerföreningen PALEMA
och kontaktperson för avdelning Väst

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest