Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Cancerföreningen PALEMA fyller 5 år den 12 mars 2020!

av | 12 mars, 2020 | Om PALEMA

Redan under 2014 så lades grunderna till föreningen med patienter, anhöriga och professionen som jobbade tillsammans för att lyfta våra svåra diagnoser. Men det var vid årsmötet, 12 mars 2015, som PALEMA blev en officiell förening för diagnoserna PAnkreas-, LEver/galla-, MAgsäck- eller matstrupcancer.

Vi har gått från en förening som i slutet av 2015 hade 82 medlemmar, till att i dagsläget ha över 700! Vi har ordnat temadagar, informationsmöten, stöd och kontaktgrupper, vi har en välbesökt hemsida samt en öppen och tre stängda Facebook grupper.

Vi fortsätter att ha väldigt bra samarbete med vården och detta kommer utvecklas ännu mer genom att etablera ett medicinskt råd under 2020. Vi ämnar också fokusera på att bygga upp våra regionala avdelningar så att vi kan ordna fler möten närmare våra medlemmar. Vi ska också driva frågan att våra diagnoser blir behandlade som ”Blåljuscancer” d.v.s. som akuta fall där väntetider är minimala. Tidig upptäckt är livsviktig för oss och vi måste slåss för förbättring i hela sjukdomsförloppet.

Vi är stolta över vad vi har åstakommit men vi har mycket kvar att göra! Tillsammans är vi starkare och vi hoppas ni vill hjälpa oss att fira genom att bjuda in vänner och bekanta till att bli medlemmar i föreningen! Tänk om alla kunde bjuda in 5 nya medlemmar!!

Man behöver inte vara drabbat eller anhörig, man kan också vara en stödjande medlem. Ju fler engagerade medlemmar vi kan få in i föreningen, desto mindre sårbara blir vi när det gäller att etablera oss i regionerna. Ju större vi blir, ju lättare blir det att få mer uppmärksamhet och stöd.

Vi är otroligt tacksamma över alla er medlemmar och vi ser fram emot att bli en större, starkare och mer effektiv förening som kan vara med och driva och påverka förbättringar för er alla!

Blåljuscancer (TM)

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Pin It on Pinterest