PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Cancerföreningen PALEMA fyller 5 år den 12 mars 2020!

av | 12 mars, 2020 | Om PALEMA

Redan under 2014 så lades grunderna till föreningen med patienter, anhöriga och professionen som jobbade tillsammans för att lyfta våra svåra diagnoser. Men det var vid årsmötet, 12 mars 2015, som PALEMA blev en officiell förening för diagnoserna PAnkreas-, LEver/galla-, MAgsäck- eller matstrupcancer.

Vi har gått från en förening som i slutet av 2015 hade 82 medlemmar, till att i dagsläget ha över 700! Vi har ordnat temadagar, informationsmöten, stöd och kontaktgrupper, vi har en välbesökt hemsida samt en öppen och tre stängda Facebook grupper.

Vi fortsätter att ha väldigt bra samarbete med vården och detta kommer utvecklas ännu mer genom att etablera ett medicinskt råd under 2020. Vi ämnar också fokusera på att bygga upp våra regionala avdelningar så att vi kan ordna fler möten närmare våra medlemmar. Vi ska också driva frågan att våra diagnoser blir behandlade som ”Blåljuscancer” d.v.s. som akuta fall där väntetider är minimala. Tidig upptäckt är livsviktig för oss och vi måste slåss för förbättring i hela sjukdomsförloppet.

Vi är stolta över vad vi har åstakommit men vi har mycket kvar att göra! Tillsammans är vi starkare och vi hoppas ni vill hjälpa oss att fira genom att bjuda in vänner och bekanta till att bli medlemmar i föreningen! Tänk om alla kunde bjuda in 5 nya medlemmar!!

Man behöver inte vara drabbat eller anhörig, man kan också vara en stödjande medlem. Ju fler engagerade medlemmar vi kan få in i föreningen, desto mindre sårbara blir vi när det gäller att etablera oss i regionerna. Ju större vi blir, ju lättare blir det att få mer uppmärksamhet och stöd.

Vi är otroligt tacksamma över alla er medlemmar och vi ser fram emot att bli en större, starkare och mer effektiv förening som kan vara med och driva och påverka förbättringar för er alla!

Blåljuscancer (TM)

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest