PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Risk för senare cancerdiagnoser när färre söker vård av oro för Covid-19

av | 2 juli, 2020 | Cancer generellt

En färsk undersökning visar att det är cirka 1/4 färre konstaterade cancerfall i Region Stockholm under våren. Och det beror inte på att cancern minskar utan troligen på att färre söker vård under Corona-pandemin.

Eftersom det kom signaler från vården om färre besökare under Corona-pandemin så fick RCC Stockholm-Gotland i uppdrag att undersöka om cancervården hade påverkats och om antalet nyupptäckta cancerfall förändrats. Ralf Segersvärd, verksamhetsutvecklare och överläkare vid RCC Stockholm-Gotland har varit samordnare för denna analys.

Utifrån data över regionens vårdkontakter i den sk VAL-databasen kunde man konstatera att antalet upptäckte cancerfall var ungefär en fjärdedel färre under perioden april-maj 2020, jämfört med vad man borde förvänta utifrån tidigare data för åren 2016-2020.

Den troliga orsaken är inte att antalet cancerfall minskat utan att färre söker vård kanske pga av oro för att smittas av Covid-19 på vårdcentraler och sjukhus alternativt att man inte vill störa vården under nuvarande situation.

Ralf Segersvärd
Ralf Segersvärd

Budskapet är dock tydligt – man skall söka vård om man misstänker att man har hälsoproblem. Det är inte patientens ansvar att avgöra om man behöver vård eller inte, det ansvaret ligger hos vården. Man skall heller inte behöva vara rädd för att besöka en vårdinrättning. Vården har vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning och har kapacitet att ta emot patienter. Några direkt ökade väntetider till behandlingar och operationer som bedöms som brådskande såsom vid cancer, har inte noterats.

Hösten kan dock bli tuff eftersom många icke-akuta behandlingar och operationer skjutits upp och det riskerar att bli en överbelastning på vården när den skall komma ifatt efter att Coronakrisen är över. Nu kommer dessutom en sommar som normalt innebär minskat antal behandlingar och operationer, som i sig ökar den så kallade vårdskulden till hösten. Om det dessutom tillkommer personer som avvaktat med att söka vård för sina besvär kan situationen bli ytterst ansträngd med bland annat längre väntetider än vad som är bra.

När det gäller cancer i allmänhet – och PALEMAs cancerformer i synnerhet – gäller att ju tidigare upptäckt desto bättre prognos. Så om man misstänker att man har fått (eller fått tillbaka) en cancersjukdom är det än viktigare att söka i tid.

De flesta av våra läsare här på PALEMA har ju troligen redan fått en cancerdiagnos eller är anhörig till någon som har det, så sprid gärna den här informationen vidare till andra som misstänker att allt inte står rätt till – SÖK VÅRD om du är orolig. Speciellt om du misstänker någon cancer-sjukdom!

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Pin It on Pinterest