Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Vaccin covid-19 – Rekommendation till cancerpatienter

av | 7 mars, 2021 | Cancer generellt

Funderar du över om du som cancerpatient skall vaccinera dig mot Covid-19? Läs rekommendationerna här från Karolinska Universitetssjukhuset.

Ska jag som cancerpatient vaccinera mig?

Ja! Om du inte har någon särskild allergi mot något av komponenterna i vaccinet bör du vaccinera dig. När du vaccinerar dig så fyller du i en hälsodeklaration som är tänkt att fånga upp eventuella sådana allergier.

Finns några särskilda risker med covid-19-vaccin för mig som är cancerpatient?

Nej, inga kända risker utöver det som gäller för friska personer (främst smärta vid injektionsstället samt sjukdomskänsla och feber och sjukdomskänsla något dygn efter vaccinering)

blue and white plastic bottle

Har jag som cancerpatient samma effekt av vaccinet som friska personer?

  • Patienter som har pågående cellgiftsbehandling mot cancer kan ha förändrat immunsvar mot vaccinet och därmed inte få samma skyddseffekt av vaccineringen som andra. Det skiljer sig mellan olika preparat och sjuksköterskor och läkare där du får behandlingen kan ge mer information. Kunskapen är ännu begränsad om hur stort problemet är. Eftersom man inte kan garantera samma effekt av vaccin som hos andra så behöver man tyvärr även efter vaccination iaktta gällande försiktighets- och skyddsåtgärder för att undvika smitta (hålla avstånd, hygien etc)
  • Patienter som genomgår strålbehandling kan vaccinera sig under sin strålbehandlingsperiod oberoende av strålbehandlingen.
  • I samband med kirurgi finns inga särskilda riktlinjer utan man kan vaccineras så snart möjlighet finns. Om man ska opereras för cancer är det en fördel att vara vaccinerad inför ingreppet så att man inte riskerar att insjukna när man är nyopererad.
  • Patienter som genomgår eller har genomgått stamcellstransplantation skall alltid fråga sin behandlande läkare om vaccination eftersom ett flertal olika faktorer spelar in i beslutet om eller när man bör vaccineras. Samma sak gäller för patienter som har pågående immunterapi mot cancer.
  • Är du tidigare behandlad mot cancer, återhämtad efter det och under uppföljning utan tecken till återfall i sjukdom så tror vi att vaccinet som regel fungerar som vanligt.

När ska jag vaccinera mig om jag har pågående cellgifts-/immunbehandling?

För att immunförsvaret ska utveckla immunitet mot sjukdomen är det troligen en fördel om man kan göra ett uppehåll i cancerbehandlingen under veckorna mellan de två vaccindoserna. Uppehållet i behandling ska förstås vägas mot risken att cancertumören återkommer eller försämras. Fråga din kontaktsköterska eller läkare om vad som bör gälla för dig.

Eftersom man inte kan garantera samma effekt av vaccin hos många cancerpatienter med pågående medicinsk behandling som hos andra så behöver man tyvärr även efter vaccination iaktta gällande försiktighets- och skyddsåtgärder för att undvika smitta (hålla avstånd, hygien etc). Vaccination kommer framför allt att ske inom primärvård. Det är dit du ska vända dig för att bli vaccinerad.

Har du frågor om vaccination i förhållande till cancersjukdom, kontakta den mottagning som ansvarar för din cancerbehandling.

Informationen kommer från Karolinska Univeritetssjukhuset Tema Cancer den 8 februari 2021, se även deras brev nedan. (Klicka för större bild)

Vaccin covid-19 – Rekommendation till cancerpatienter

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Tack!
Om PALEMA

Tack !

Vi på PALEMA är ju helt beroende av bidrag, gåvor och donationer. Utan dessa hade vi inte kunnat driva vår verksamhet. Vi vill med detta inlägg bara framföra ett varmt TACK till dig som stödjer oss och vår verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest