PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling

av | 9 april, 2021 | Cancer generellt

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer?

Källa: Akademiska Sjukhuset

Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

Varje år drabbas 60 000 personer i Sverige av cancer. Prognosen är att antalet kommer öka de kommande åren, 2040 beräknas 100 000 personer drabbas av en cancerdiagnos. Det gör att allt fler kommer leva med en cancerdiagnos.

Flera av föreläsningarna under webbinariet 11 mars fokuserade på att reda ut några av de myter som finns runt vilket mat som är den bästa vid cancerbehandling. Bland annat diskuterades betydelsen av att förebygga viktnedgång för den som har svårt att äta till följd av sjukdom och behandling.

– En kraftig viktminskning försämrar prognosen och möjligheten att fullfölja cancerbehandlingen. Därför behöver personer med ätproblem snabbt få professionell hjälp. Det är viktigt att uppmärksamma ätproblemen och att kostråden individanpassas utifrån hela situationen för att få bra resultat, säger Karin Jontell, dietist på Akademiska sjukhuset.

Men alla som får cancer har inte ätsvårigheter eller går ner i vikt. För dessa personer är det viktigt att äta hälsosamt, dvs följa samma råd som förebygger cancer. Det är bra att äta mycket frukt och grönsaker, fullkorn, fett från vegetabiliska källor tex raps- och olivolja, nötter, frön och fisk. Däremot behöver många äta mindre av rött kött, charkprodukter, socker, salt och alkohol.

Sambandet cancer och alkohol är väl känt inom forskningen men inte lika känt hos befolkningen. Svenskarna är de EU-invånare som har lägst kännedom om detta samband. Ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och cancer har konstaterats för tarm, lever, matstrupe, bröst, munhåla, struphuvud och svalg. Forskning visar att alkohol har en cancerogen effekt och även små mängder innebär en ökad risk. Ju mer man dricker desto mer ökar risken.

– Även under cancerbehandling är det viktigt att avstå från alkohol då behandlingen kan få sämre effekt och risken för biverkningar ökar, säger Sölvi Vejby, sjuksköterska och doktorand inom forskningsområdet livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom, verksam inom Akademiska sjukhuset.

Vanligt med kosttillskott

Webbinariet tog även upp frågan om kosttillskott eftersom det är vanligt att cancerpatienter på eget initiativ tar extra vitaminer, mineraler och antioxidanter vid cancersjukdom. Flera stora och välgjorda studier visar att antioxidanter i tablettform kan öka risken att få en cancerdiagnos. Det framkom också att de doser av antioxidanter som finns i kosttillskott kan påskynda utvecklingen och spridningen av redan existerande cancertumörer. Däremot förefaller inte de doser av vitaminer och mineraler man får i sig från mat, frukt och bär, grönsaker fisk nötter etc ge några negativa effekter.

Med andra ord är det viktigt att få i sig dessa födoämnen av flera anledningar. Det är en dosfråga snarare än en fråga om exakt vilken antioxidant man får i sig och det är de högre doserna i kosttillskott i tablettform som kan vara farliga. Att äta extra tillskott av vitaminer och mineraler på egen hand rekommenderas därför inte, däremot bör tillskott ges om personen har en specifik brist av något näringsämne.

Under webbinariet avhandlades även kunskapsläget gällande socker, fasta och komplementär medicin i samband med cancerbehandling.

 

Webbinariet ”Nutrition och cancerbehandling” arrangerades den 11 mars av Cancerfonden, Dietisternas riksförbund, RCC Mellansverige, samt Nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset. Utbildningen, som vände sig till vårdpersonal, är nu tillgänglig för allmänheten.

Ta del av webbinariet via länk på Dietisternas riksförbunds webbplats

Vi på PALEMA har ju också haft ett webbinarium i ämnet “Alternativa och komplementära behandlingar” där det också pratades en hel del om kost och kosttillskott, vilket ni också kan se i efterhand här.

För mer information, kontakta:

Karin Jontell, dietist inom strålbehandlingen på Akademiska sjukhuset,
tel: 018-617 08 49,
e-post: karin.jontell@akademiska.se

Sölvi Vejby, sjuksköterska och doktorand inom forskningsområdet livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom, verksam inom Akademiska sjukhuset,
tel: 018-611 65 97,
e-post: solvi.vejby@akademiska.se 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest