Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Patientorganisationer: Gå vidare med förslagen i Sofia Wallströms utredning, för patienternas skull

av | 10 september, 2021 | Cancer generellt

”Årets modigaste utredning”, ”ett nödvändigt steg framåt” och ”avgörande för en stärkt och jämlik vård”. Det anser flera patientorganisationer och Forska!Sverige om Sofia Wallströms utredning ”Riksintressen i hälso- och sjukvården”. Idag uppmanar de regeringen att gå vidare med förslagen om hälsodata och en vårdinfrastruktur som hänger ihop. Det kommer vara nödvändigt för att erbjuda patienterna den jämlika och moderna vård de har rätt till.
Den 1 september överlämnade Sofia Wallström utredningen ”Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt styrning för hållbar vårdinfrastruktur” till regeringen. Förslagen har mötts av både ris och ros. Utifrån ett patientperspektiv råder dock enighet om förslagen kopplade kring hälsodata och en digital vårdinfrastruktur som hänger ihop.

–  Vi ser mycket positivt på Sofia Wallströms utredning som innehåller flera förslag som är viktiga för att stärka vårdens kvalitet i hela landet, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Patientorganisationer: Gå vidare med förslagen i Sofia Wallströms utredning, för patienternas skull
Utredningen tar upp frågan om att patienternas hälsodata måste hänga ihop för att vårdkedjorna ska fungera. Förslagen möts av stor entusiasm från flera håll.

–  Detta är årets viktigaste och modigaste utredning som mycket tydligt visar att vårt nuvarande hälso- och sjukvårdssystem behöver förändras. Vi är alla patienter åtminstone någon gång i livet och vi har rätt att förvänta oss att det finns ett helhetsperspektiv och att stora infrastrukturinvesteringar samordnas nationellt. Jag är också glad att se att hälsodatafrågan nämns och även där skulle en samlad bild förbättra förutsättningarna för en mer jämlik hälsa över hela landet, säger Sara Riggare, spetspatient, patientforskare Uppsala universitet samt ledamot i Forska!Sveriges styrelse.

–  Det är hög tid att patienter, vårdgivare, forskare och företagare får bättre möjlighet att bidra till insamling, användning och delning av data. Ur ett patientperspektiv är de förslagen i utredningen viktiga då det skulle öka möjligheterna till utveckling av effektiva behandlingar och en mer jämlik vård, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Patientorganisationerna menar att flera av förslagen är ett nödvändigt steg mot en jämlik vård. De välkomnar även förslagen om att patientorganisationer och professionen ska involveras i arbetet.

–  Nätverket mot cancers medlemmar vittnar om att cancervården inte är jämlik idag. Vi ser därför ett stort behov av bättre samordning vad gäller satsningar på digital och fysisk infrastruktur, utbildning och forskning. Utredningens förslag är ett nödvändigt steg framåt, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

–  Utredningen lyfter flera delar som vi patientföreningar efterfrågat i åratal, som en jämlik vård på lika villkor och vikten av en sammanhållen vårdinfrastruktur. De föreslår även att patientorganisationer och profession ska involveras i arbetet vilket vi uppskattar. Vi behöver alla vara involverade för att tillsammans kunna säkerställa att framtidens hälso- och sjukvård blir så bra som den skulle kunna vara, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet.

Forska!Sverige och patientföreningarna uppmanar regeringen att snarast gå vidare med förslagen kopplade till hälsodata och en digital vårdinfrastruktur.

–  Vi har i många år påtalat behovet av en digital infrastruktur för att göra vården mer tillgänglig för patienten. Inte minst att olika journalsystem måste kunna prata med varandra, om jag exempelvis hamnar på sjukhus i en annan region än den jag bor i. Det är bra att utredningen diskuterat detta, men hur går vi vidare för att det ska bli verklighet? säger Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet.

–  Utredarna har helt rätt i att det idag saknas interoperabilitet som möjliggör att hälsodata följer patienternas vård- och rehabiliteringsresa. För patienternas skull hoppas vi att regeringen går vidare med förslagen som syftar till att skapa en vårdinfrastruktur som hänger ihop, säger Thomas Magnusson, förbundsordförande Diabetesorganisationen i Sverige.

–  Detta är en efterlängtad utredning som har ett tydligt stöd från patientorganisationerna. Vi hoppas regeringen lyssnar på patienterna och går vi vidare med förslagen, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Denna artikel är en pressrelease från Forska!Sverige som är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Deras vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. De driver, bland annat, föreningen “Agenda för hälsa och välstånd”. Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

>>> Länk till pressreleasen

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest