Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Kära Medlem

av | 13 september, 2021 | Cancer generellt

Här publicerar vi ett brev från vår Ordförande Eva Backman till en av våra medlemmar. Anledningen är att denna medlem – tillsammans med ett stort antal andra – vittnar om dåligt bemötande av vården. Detta brev är såklart inte bara till en enstaka medlem utan gäller alla drabbade!

Kära Medlem,

Jag heter Eva Backman och är ordförande i Cancerföreningen PALEMA.

 

Jag förstår alltför väl er frustration och hopplöshet över att de som är ansvariga för att hjälpa och lindra istället blir de som trycker ner en när man som mest behöver stöd och hjälp.

 

Tyvärr är det alltför ofta så som du beskriver – och därför är det av stor vikt att sådant lyfts. Vi måste bli många som för fram det som inte fungerar inom vården, först då kan vi åstadkomma en förändring.

Eva Backman

Idag ses man mest som en besvärlig anhörig och inte som en som söker information och försöker förstå. Tro mig – jag vet – jag har också varit där! Jag har ställt krav – jag har ifrågasatt- jag har inte tillåtit att man behandlat mig som “mindre vetande”.

 

Du har all rätt att ställa krav på både delaktighet och information av såväl läkare som kontaktsköterska. Det är inte OK att inte hålla överenskomna avtal, möten, mm. Det är inte OK att inte involvera patienter och anhöriga i vårdförloppet. Personcentrerad sjukvård betyder ett samarbete – med andra ord att tillsammans fatta beslut.

 

Tyvärr ser vi alltför ofta att vården pratar till och om patienten, inte med patienten. Sådant maktspråk är inte acceptabelt. Vården är där för er och inte tvärtom. Utan patienter fanns det ingen vård! Och det är vårdgivarens ansvar att se till att information, språk mm. är anpassat och korrekt.

 

Så stå på er – ställ krav på delaktighet och information! Ifrågasätt varför planlagda aktiviteter (möten – undersökningar – samtal mm.) inte blir av.

 

Låt er inte hejdas av “härskartekniker”. Försök vara sakliga och lugna och argumentera med fakta – att ni – patienter och anhöriga – har rättigheter enligt lag.

 

Varma hälsningar
Eva

Här följer ett citat från socialstyrelsen angående patienters rätt till delaktighet i vården, ni kan läsa det i sin helhel här.

En delaktig patient bidrar till säker vård

Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser. Resultatet av behandlingen blir bättre om patienten är delaktig i vården. Det är dessutom lagstadgat att patienten och de närstående ska vara delaktiga i vård och behandling. 

Den patient som är väl insatt i varför och hur olika moment i undersökning och behandling ska genomföras, bidrar även till att vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser uppmärksammas och kan åtgärdas. Vården blir alltså säkrare om patienterna är välinformerade, deltar aktivt i sin vård och kan påverka vården utifrån sin roll.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Sommar
Om PALEMA

Sommartider hej hej

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

Sommar
Om PALEMA

Sommartider hej hej

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

Pin It on Pinterest