010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Kära Medlem

av | 13 september, 2021 | Cancer generellt

Här publicerar vi ett brev från vår Ordförande Eva Backman till en av våra medlemmar. Anledningen är att denna medlem – tillsammans med ett stort antal andra – vittnar om dåligt bemötande av vården. Detta brev är såklart inte bara till en enstaka medlem utan gäller alla drabbade!

Kära Medlem,

Jag heter Eva Backman och är ordförande i Cancerföreningen PALEMA.

 

Jag förstår alltför väl er frustration och hopplöshet över att de som är ansvariga för att hjälpa och lindra istället blir de som trycker ner en när man som mest behöver stöd och hjälp.

 

Tyvärr är det alltför ofta så som du beskriver – och därför är det av stor vikt att sådant lyfts. Vi måste bli många som för fram det som inte fungerar inom vården, först då kan vi åstadkomma en förändring.

Eva Backman

Idag ses man mest som en besvärlig anhörig och inte som en som söker information och försöker förstå. Tro mig – jag vet – jag har också varit där! Jag har ställt krav – jag har ifrågasatt- jag har inte tillåtit att man behandlat mig som “mindre vetande”.

 

Du har all rätt att ställa krav på både delaktighet och information av såväl läkare som kontaktsköterska. Det är inte OK att inte hålla överenskomna avtal, möten, mm. Det är inte OK att inte involvera patienter och anhöriga i vårdförloppet. Personcentrerad sjukvård betyder ett samarbete – med andra ord att tillsammans fatta beslut.

 

Tyvärr ser vi alltför ofta att vården pratar till och om patienten, inte med patienten. Sådant maktspråk är inte acceptabelt. Vården är där för er och inte tvärtom. Utan patienter fanns det ingen vård! Och det är vårdgivarens ansvar att se till att information, språk mm. är anpassat och korrekt.

 

Så stå på er – ställ krav på delaktighet och information! Ifrågasätt varför planlagda aktiviteter (möten – undersökningar – samtal mm.) inte blir av.

 

Låt er inte hejdas av “härskartekniker”. Försök vara sakliga och lugna och argumentera med fakta – att ni – patienter och anhöriga – har rättigheter enligt lag.

 

Varma hälsningar
Eva

Här följer ett citat från socialstyrelsen angående patienters rätt till delaktighet i vården, ni kan läsa det i sin helhel här.

En delaktig patient bidrar till säker vård

Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser. Resultatet av behandlingen blir bättre om patienten är delaktig i vården. Det är dessutom lagstadgat att patienten och de närstående ska vara delaktiga i vård och behandling. 

Den patient som är väl insatt i varför och hur olika moment i undersökning och behandling ska genomföras, bidrar även till att vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser uppmärksammas och kan åtgärdas. Vården blir alltså säkrare om patienterna är välinformerade, deltar aktivt i sin vård och kan påverka vården utifrån sin roll.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest