PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Starkt samband upptäckt mellan typ 2-diabetes och cancer

av | 15 december, 2021 | Cancer generellt

Det har länge varit känt att det finns ett klart samband mellan fetma och cancer men nu har forskningen även undersökt kopplingen mellan cancer och typ 2-diabetes. Det visar sig att kroppens oförmåga att kontrollera sockerhalter (glukoskontroll) ökar förekomsten av cancer på ett drastiskt sätt.
Fetma leder ofta till typ 2-diabetes och nu har en längre studie presenterats som visar effekterna för cancer. Studien pågick i 21 år och visade på en 60-procentig riskminskning för insjuknandet i cancer för den grupp som hade hållit sin glukoskontroll, och inte återinsjuknade i diabetes under 10 år.

Jämförelse mellan två grupper

Jämförelsen gjordes mellan två grupper, varav den ena typ 2-diabetsgruppen genomgick fetmakirurgi och den andra gruppen gjorde ingen behandling. Alla andra jämförbara värden var likvärdiga mellan grupperna, som rökning, könsfördelning och blodglukos.

Starkt samband upptäckt mellan typ 2-diabetes och cancer
Cancerrisken var även reducerad med 37 procent när endast skillnaden av själva fetmakirurgin räknades in mellan grupperna. Men när uppnådd glukoskontroll räknades in blev resultaten alltså ännu mera påtagliga.

Många cancerfall kan förhindras i framtida epidemi

Det här visar enligt Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, att många fall med cancerfall vid typ 2-diabetes kan förhindras.

Magdalena Taube, också docent i molekylär medicin på Sahlgrenska säger:

– Den globala epidemin av både fetma och diabetes medför en ökning av antalet cancerfall, vilket även ökar risken för förtida död. Det har uppskattats att fetma under de närmaste tio-femton åren kan orsaka fler cancerfall än rökning i flera länder, vilket tydligt illustrerar allvaret av detta tillstånd. För att kunna förhindra denna utveckling behövs en större tonvikt på cancerförebyggande strategier. Där kan våra resultat ge en viktig vägledning för framtida behandlingar.

Läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Röntgen kontrollrum
Cancer generellt

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

På knappt två år har kön till undersökningar med magnetkamera (MR-undersökning) nästan halverats. Uppgraderad utrusning och fler medarbetare med rätt kompetens har varit en del av lösningen. Men framför allt har arbete lagts på att odla en kultur som bygger på dialog och samarbete över hela Skåne.

Eva Jolly årets cancernätverkare
Cancer generellt

Årets cancernätverkare 2024

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY. Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Röntgen kontrollrum
Cancer generellt

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

På knappt två år har kön till undersökningar med magnetkamera (MR-undersökning) nästan halverats. Uppgraderad utrusning och fler medarbetare med rätt kompetens har varit en del av lösningen. Men framför allt har arbete lagts på att odla en kultur som bygger på dialog och samarbete över hela Skåne.

Eva Jolly årets cancernätverkare
Cancer generellt

Årets cancernätverkare 2024

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY. Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer

Pin It on Pinterest