Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Starkt samband upptäckt mellan typ 2-diabetes och cancer

av | 15 december, 2021 | Cancer generellt

Det har länge varit känt att det finns ett klart samband mellan fetma och cancer men nu har forskningen även undersökt kopplingen mellan cancer och typ 2-diabetes. Det visar sig att kroppens oförmåga att kontrollera sockerhalter (glukoskontroll) ökar förekomsten av cancer på ett drastiskt sätt.
Fetma leder ofta till typ 2-diabetes och nu har en längre studie presenterats som visar effekterna för cancer. Studien pågick i 21 år och visade på en 60-procentig riskminskning för insjuknandet i cancer för den grupp som hade hållit sin glukoskontroll, och inte återinsjuknade i diabetes under 10 år.

Jämförelse mellan två grupper

Jämförelsen gjordes mellan två grupper, varav den ena typ 2-diabetsgruppen genomgick fetmakirurgi och den andra gruppen gjorde ingen behandling. Alla andra jämförbara värden var likvärdiga mellan grupperna, som rökning, könsfördelning och blodglukos.

Starkt samband upptäckt mellan typ 2-diabetes och cancer
Cancerrisken var även reducerad med 37 procent när endast skillnaden av själva fetmakirurgin räknades in mellan grupperna. Men när uppnådd glukoskontroll räknades in blev resultaten alltså ännu mera påtagliga.

Många cancerfall kan förhindras i framtida epidemi

Det här visar enligt Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, att många fall med cancerfall vid typ 2-diabetes kan förhindras.

Magdalena Taube, också docent i molekylär medicin på Sahlgrenska säger:

– Den globala epidemin av både fetma och diabetes medför en ökning av antalet cancerfall, vilket även ökar risken för förtida död. Det har uppskattats att fetma under de närmaste tio-femton åren kan orsaka fler cancerfall än rökning i flera länder, vilket tydligt illustrerar allvaret av detta tillstånd. För att kunna förhindra denna utveckling behövs en större tonvikt på cancerförebyggande strategier. Där kan våra resultat ge en viktig vägledning för framtida behandlingar.

Läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Pin It on Pinterest