Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
En undersökning som NMC har gjort 2021 visade att för 37 procent av patienterna påbörjades behandling fem månader eller senare från första symtom. För tre av tio cancerdrabbade krävdes tre besök eller fler innan en remiss skrevs.
Alltför många patienter får en sen diagnos av sin cancer, vilket leder till stora risker och minskad överlevnad. Nätverket för cancer har sedan hösten 2020 gjort ett omfattande arbete med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i stadium 1.

Det finns klara skillnader inom upptäckten av cancer, där en del cancerformer har bra screeningprogram och andra tar för lång tid mellan symtom och diagnos.

Enligt NMC finns det många åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. Utökade screeningprogram, provtagningar och att man utvecklar digitala stöd och nya arbetssätt. NMC vill också att primärvården arbetar övergripande med ett bra bemötande mot patienterna för att etablera ett bättre förtroende.

Det skulle enligt NMC också behöva nationella beslutsstöd som fångar upp patienter som kan vara i riskgrupper. Storbritannien har instrument för riskvärdering inom primärvården, något som Sverige borde ta efter enligt NMC.

Pin It on Pinterest