Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Angående kritik mot PALEMA

av | 22 mars, 2022 | Om PALEMA

Det har i diverse kanaler framförts kritik mot PALEMA från vår tidigare regionansvarige i Region Syd. Då det förekommer en del felaktigheter i kritiken samt att vi fått frågor från medlemmar, känner vi att vi behöver svara på detta.

Vi vill poängtera att vi har varit tacksamma för personens engagemang och initiativtagningsförmåga. Vi vill gärna ha personer som hjälper till med PALEMAs verksamhet och just de regionala avdelningarna har tidigare varit mindre aktiva. Personen i fråga har varit villig att jobba och satte exempelvis själv upp egna sociala kanaler för regionen där han var mycket aktiv och som vi förstår det uppskattad av medlemmarna för sitt arbete.

Dock är det så att vi inom PALEMA inte har egna regionala organisationsenheter, utan allt faller under den centrala verksamheten och där är det ytterst styrelsen som ansvarar för allt som görs i föreningens namn. I grunden är det PALEMAs stadgar som styr verksamheten och utöver det de regler, bestämmelser och riktlinjer som styrelsen sätter upp för den löpande verksamheten.

Olika åsikter

Är vi toppstyrda?

En av anklagelserna var att PALEMA är toppstyrt och det stämmer. Det är styrelsen som bestämmer över organisationen och verksamheten och som i sin tur ansvarar inför medlemmarna. Och så måste det vara i en liten ideell organisation.

Därför kan man som medarbetare inom organisationen inte själv vidta åtgärder som man inte är säker på överensstämmer med gällande regler, bestämmelser och riktlinjer utan att kolla med PALEMA först. Risken är annars att det blir fel – vilket det nu också har blivit vid ett flertal tillfällen – och då riskeras ytterst PALEMAs rykte som förening.

Personen i fråga har vid ett flertal tillfällen blivit tillsagd om saker som hanterats felaktigt och även blivit ombedd att kontrollera med PALEMA innan han vidtar ytterligare åtgärder, vilket han inte gjort. Han har exempelvis inte följt gällande regler för bidrag, sponsorer och insamlingar trots uppmaningar om detta och även brutit mot PALEMAs sekretessavtal.

Några felaktigheter

Vi tänker inte gå in i argumentation om olika saker som sagts och gjorts men vill bara påpeka några saker om det som felaktigt påståtts i hans kanaler:

  1. Han är inte utesluten som medlem. Han har däremot fråntagits sina inloggningsuppgifter till PALEMAs interna miljö och vårt medlemssystem, där han ju hade access till alla PALEMA Syds medlemmar, då han ju inte längre är aktiv medarbetare.
  2. Vi har inte varit avundsjuka på att han jobbat, tvärtom tacksamma.
  3. Vi skapar inte onödiga regler, vi har regler som är nödvändiga för att följa föreningens stadgar, GDPR, svensk lagstiftning och andra bestämmelser.
  4. Vi tystar inte ner någon som vill lyfta en fråga om förstatligande av vården. Tvärtom har vår ordförande Eva Backman i stort sett i varje nyhetsbrev lyft frågan om att vården måste bli mer enhetlig i hela landet. Däremot kan man inte uttala sig i PALEMAs namn inför media – i något ämne – utan att stämma av med PALEMA först när man representerar organisationen.

Det har blivit tydligt att vi har olika uppfattningar om hur verksamheten bör skötas, och att hans sätt att jobba har krockat med föreningens uppfattning. Detta har lett till återkommande bekymmer för PALEMA eftersom de olika synsätten har varit så åtskilda och har också enligt hans egna utsago lett till att han mått dåligt av situationen. Därför är det nog bra att vi går skilda vägar.

Vi tror absolut att personen vill väl och verkligen vill engagera sig för att hjälpa alla andra drabbade av våra cancerdiagnoser och tycker det är synd att det inte fungerade. Han har ju startat egna kanaler för att berätta om sin cancerresa och för att stödja andra drabbade vilket vi önskar honom all lycka med och givetvis också – viktigast av allt – lycka till i den egna vidare kampen mot cancern.

Sociala media-kanaler för Syd ej längre i PALEMAs regi

Vi vill dock påpeka till de personer som är följare/medlemmar i den/de sociala media-kanaler som tidigare var i PALEMA Syds namn och som nu har gjorts om till hans egna verksamhet att dessa inte längre har något som helst med PALEMA att göra.

Om någon medlem har några frågor eller funderingar om detta är ni välkomna att kontakta ansvarig för PALEMAs regionala avdelningar Anders Bovin, alternativt PALEMAs ordförande Eva Backman.

Kontaktformulär till dem hittar ni här.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest