010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Icke-alkoholrelaterad fettlever blir vanligare och ökar cancerrisk

av | 26 april, 2022 | Cancer generellt

Forskare vid Karolinska har i en studie visat att fettlever ökar cancerrisken för flera cancerformer, däribland en sjuttonfaldig riskökning för levercancer. Sambandet mellan en ökad övervikt i världen och ökad cancerförekomst är tydligt. Forskningsläget om fettlever är dåligt och mera behöver göras för att följa upp patienterna.

Tillståndet kallas för NAFLD och betyder icke-alkoholrelaterad fettlever, och är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom i USA och Europa. Nästan var tredje person i världen har nu ett högre BMI än 30.

I studien såg forskarna att även tidiga stadier av NAFLD kan påverka risken för cancer. Vilket talar för vikten av att komma in tidigt med diagnos och uppföljande behandling.

Vad läkare säger om cancervård och standardiserade vårdförlopp
Risken vid fettlever ökar även i viss mån för uppkomst av cancer i bukspottkörteln, cancer i njurar och urinblåsa, samt hudcancerformen malignt melanom. I studien har det också framkommit att patienter med leverfibros och diabetes typ 2 har en extra hög risk för levercancer. Vetskapen om detta är viktig eftersom det då går att utforma personaliserade behandlingar.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest