Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Cancerföreningen PALEMA lanserar Blåljuscancer

av | 7 november, 2022 | Blåljuscancer, Världspankreascancerdagen (WPCD)

All cancer är allvarlig och all cancer måste behandlas skyndsamt. Men det finns några cancerdiagnoser där tid är en extra viktig faktor för chansen att överleva. Därför lanserar vi nu vårt begrepp Blåljuscancer på bred front.

De diagnoser som vi på PALEMA arbetar med är ju cancer i PAnkreas (bukspottkörteln), LEvern och gallvägarna samt MAtstrupen och magsäcken, det som går under benämningen ”övre buk”.

Gemensamt för dessa diagnoser är att de har väldigt låg överlevnadsprocent där pankreascancer är sämst i klassen med bara cirka 8% som lever fem år efter diagnos. En annan gemensam faktor är att symptomen är vaga och att diagnosen ofta ställs i ett sent skede.

Mer än hälften av de personer som idag insjuknar i dessa diagnoser har så omfattande tumörväxt vid diagnostillfället att ingen botande behandling kan erbjudas utan endast palliativ.

Blåljuscancer

Det är av den anledningen som Cancerföreningen PALEMA lanserat begreppet Blåljuscancer för dessa diagnoser. Föreningen vill bland annat att så fort misstanke om någon av dessa diagnoser uppstår måste specialistuppföljning ske omgående. I Sverige är tiden från diagnos till behandling ofta för lång, vilket gör att man inte kan uppfylla angiven tid inom SVF (Standardiserat Vårdförlopp) i någon av vårdens regioner. För vissa andra cancerdiagnoser kan man komma på dropp-in tider och få bedömning inom två veckor.

Men även att vänta de lagstadgade månaderna för att få en tid hos specialistmottagning innebär oftast att det är för sent om det skulle visa sig att misstanken stämmer. Sedan måste behandling också startas omgående. Alla steg i kedjan från misstanke till behandlingsstart är extremt tidskritiska. Därav begreppet Blåljuscancer.

En annan viktig del av Blåljuscancer är medvetenhet. Eftersom symptomen är så vaga är det extra viktigt att i första hand vårdpersonalen, men även gemene man, känner till dem. Inte sällan upptäcks dessa cancersjukdomar som en bieffekt av andra behandlingar och undersökningar och då, som sagt, ofta i ett alldeles för sent skede.

De bortglömda cancerdiagnoserna

Eva Backman

Eva Backman

”Dessa cancerdiagnoser kallas ibland för ’de bortglömda cancerdiagnoserna’ eftersom de i antal är relativt få, men desto dödligare. Den genomsnittliga överlevnaden för dessa diagnoser sett över 5 år är mellan 8 och 25 % beroende på diagnos. För flera andra cancerformer är överlevnaden upp till ca 90%. I genomsnitt överlever idag 70% av alla som diagnosticerats med cancer!” säger Eva Backman som är ordförande för Cancerföreningen PALEMA.

Hon fortsätter: ”Vi har tyvärr sett att många med våra diagnoser har avlidit på grund av att de varit tvungna att vänta i vårdköer. Trots detta bedrivs sorgligt nog mindre forskning inom våra diagnoser jämfört med de vanligaste cancerdiagnoserna. Vi vill därför att dessa cancerdiagnoser klassas som AKUTA sjukdomar som kräver ett SNABBSPÅR till vården och där man behandlas av SPECIALISTER på respektive diagnos!”

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest