Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Svenskt företag satsar på förbättrad teknik vid operation av levercancer

av | 24 november, 2022 | Levercancer

Navari har fått medel för att utveckla AR-tekniken vid operation av tumörer. AR står för Augmented Reality som betyder förstärkt verklighet. Tekniken ska användas vid titthåls-operationer, där kirurgen kan se en projektion på en skärm under operationen.

Det blir en mycket större precision, när tekniken kan visa exakt var tumören sitter. Något som kan vara svårt att se med blotta ögat.

I de första försöken kommer teamet inrikta sig på levercancer, men det förväntas även kunna användas på andra cancerformer längre fram. Målsättningen är att titthåls-operationer ska bli förstahandsvalet i framtiden. Fördelarna är flera med titthåls-operationer. Det minskar risken för patienterna, reducerar tiden inlagd på sjukhuset, minskar eftervården och gör att vården kan effektiviseras.

Svenskt företag satsar på förbättrad teknik vid operation av levercancer

Tekniken som Navari utvecklar har sitt ursprung i de svårigheter som kirurger har påtalat vid titthåls-kirurgi. Där har det visat sig att möjligheterna till överblick vid operationerna har varit en stor utmaning. AR kan tillhandahålla digitala modeller för planering och detaljering av en operation, och spela upp olika scenarier för att optimera operationen. Det kan också hjälpa till för att förbereda en detaljerad handlingsplan och förutspå oförutsedda händelser.

Det är Chalmers Ventures som följdinvesterar i Navari, en forskningsbaserad deeptech startup. Även Almi Invest, GU Ventures, VASA Angels samt privata investerare investerar i bolaget.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Tack!
Om PALEMA

Tack !

Vi på PALEMA är ju helt beroende av bidrag, gåvor och donationer. Utan dessa hade vi inte kunnat driva vår verksamhet. Vi vill med detta inlägg bara framföra ett varmt TACK till dig som stödjer oss och vår verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest