PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Svenskt företag satsar på förbättrad teknik vid operation av levercancer

av | 24 november, 2022 | Levercancer

Navari har fått medel för att utveckla AR-tekniken vid operation av tumörer. AR står för Augmented Reality som betyder förstärkt verklighet. Tekniken ska användas vid titthåls-operationer, där kirurgen kan se en projektion på en skärm under operationen.

Det blir en mycket större precision, när tekniken kan visa exakt var tumören sitter. Något som kan vara svårt att se med blotta ögat.

I de första försöken kommer teamet inrikta sig på levercancer, men det förväntas även kunna användas på andra cancerformer längre fram. Målsättningen är att titthåls-operationer ska bli förstahandsvalet i framtiden. Fördelarna är flera med titthåls-operationer. Det minskar risken för patienterna, reducerar tiden inlagd på sjukhuset, minskar eftervården och gör att vården kan effektiviseras.

Svenskt företag satsar på förbättrad teknik vid operation av levercancer

Tekniken som Navari utvecklar har sitt ursprung i de svårigheter som kirurger har påtalat vid titthåls-kirurgi. Där har det visat sig att möjligheterna till överblick vid operationerna har varit en stor utmaning. AR kan tillhandahålla digitala modeller för planering och detaljering av en operation, och spela upp olika scenarier för att optimera operationen. Det kan också hjälpa till för att förbereda en detaljerad handlingsplan och förutspå oförutsedda händelser.

Det är Chalmers Ventures som följdinvesterar i Navari, en forskningsbaserad deeptech startup. Även Almi Invest, GU Ventures, VASA Angels samt privata investerare investerar i bolaget.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest