Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Viktigt utlåtande för PD(L)-1 hämmare mot gallvägscancer

av | 12 december, 2022 | Gallvägscancer

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har gjort ett positivt utlåtande för Imfinzi (durvalumab). Den ska, om den blir slutligt godkänd, användas i första linjens behandling mot avancerad gallvägscancer.

Enligt uppdaterade data minskar durvalumab i kombination med cytostatika risken för dödsfall med 24 procent.

Ett positivt utlåtande är ett viktigt steg för ett slutligt godkännande. Det formella godkännandet för marknadsföring ges därefter av EU-kommissionen inom ytterligare tre månader, totalt cirka 12 månader efter ansökan. De flesta ansökningar brukar leda till ett slutgiltigt godkännande av kommissionen.

Viktigt utlåtande för PD(L)-1 hämmare mot gallvägscancer
De uppdaterade resultaten i studien visade en minskning i dödsfall på 24 procent jämfört med gruppen som enbart fick cytostatika.

Beslutet om positivt utlåtande är baserat på en fas III-studie (TOPAZ-1) som publicerats i the New England Journal of Medicine Evidence, samt uppdaterade resultat från en långtidsuppföljning efter sex och en halv månad. Durvalumab är en PD(L)-1 hämmare som i studien kombinerats med gemcitabin plus cisplatin.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pin It on Pinterest