Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Onkologen i Kalmar effektiviserar arbetet med Individuell PatientÖversikt (IPÖ)

av | 4 maj, 2023 | Cancer generellt

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker att det har många fördelar. Det går till exempel mycket snabbare att förbereda mottagningsbesök och multidisciplinära konferenser när all relevant information finns samlad på ett ställe.
– IPÖ ger en bra överblick över patientens cancerprocess, vilka behandlingar patienten fått, effekten av behandlingarna och orsaken till eventuellt byte av behandling. Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen. Detta medför avsevärt kortare tid för förberedelse inför mottagningsbesök och multidisciplinära konferenser (MDK), säger Magnus Lagerlund, basenhetschef på onkologiska kliniken och strålningsfysik på Länssjukhuset i Kalmar.

– Vi har förberett införandet under ett halvår. Bland annat har arbetsgruppen gjort riskanalyser och tagit fram dikteringsmallar tillsammans med IT. Sjuksköterskor hos oss har registrerat historiska data för att det ska finnas tillgängligt i stödet, säger Mattias Karlsson, sjuksköterska/verksamhetsutvecklare digital process på samma enhet.

Individuell patientöversikt (IPÖ)

Trygghet och större delaktighet för patienten

Patientöversikten samlar uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i patientöversikten. Det kan också förmedla en överskådlig och pedagogisk bild av situationen till patient och närstående. På så sätt ökar också delaktigheten för patienten i den egna vårdprocessen.

– För patienterna ger det en trygghet och större delaktighet när de kan ta del av översikten via 1177.se. De får då också en överskådlig bild av behandlingarnas effekt, säger Mattias Karlsson.

Framöver ser vi bland annat att vi kan använda IPÖ för att se om vi har tillräckligt med en viss grupp av patienter som kan vara aktuella för kliniska studier. Dessutom ser vi fram emot en direktöverföring från Cosmic till IPÖ när det blir möjligt, säger Magnus Lagerlund.

IPÖ finns i nuläget framtaget för 8 cancerdiagnoser och alla sjukhus i Region Jönköping, Östergötland och Kalmar har börjat använda dem, men kommit olika långt för olika diagnoser.

Vad är Individuell patientöversikt?

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. De individuella patientöversikterna har utvecklats på den tekniska plattformen INCA, samma tekniska plattform som används för samtliga nationella kvalitetsregister inom cancerområdet.

I filmen ser du en kort introduktion till IPÖ.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Sommar
Om PALEMA

Sommartider hej hej

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

Sommar
Om PALEMA

Sommartider hej hej

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

Pin It on Pinterest