Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Sverige alltför långsamt i vårdens digitalisering

av | 2 oktober, 2023 | Cancer generellt

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Forum för Health Policy att vårdens digitalisering går för långsamt och att regeringen bör utse en enskild ansvarig myndighet som får hålla i taktpinnen för detta.
Patienter, läkare, sjuksköterskor, it-ansvariga och chefer i vård och omsorg har återkommande lyft fram samma problem i decennier: det går inte att dela data mellan olika it-system i vården.

Patienter uttrycker två starka önskemål: att äga sina egna data och att data ska kunna delas mellan vårdgivare för att patienterna inte ska behöva återupprepa sin sjukdoms­historia om och om igen. Det framkommer i en rapport från Forum för Health Policy tillsammans med fem olika patient­föreningar. Flera patient­föreningar lyfter fram vikten av att kunna äga sin journal och sina egna hälsodata, vilket är olagligt i dag.

Sverige alltför långsamt i vårdens digitalisering
I en annan analys, ”Onödig administration i sjukvården 2023” (Forum för Health Policy), visas att it-systemen uppfattas som krångliga men framför allt vilka flaskhalsar som skapas av att vårdanställda inte enkelt kan dela data om patienten. Problemen beror till stor del på att det finns 21 regioner med olika system och 290 kommuner med ytterligare egna system. Även inom ett och samma sjukhus fungerar ofta inte it-systemen tillsammans på ett smidigt sätt.

Andra länder går före

Andra EU-länder går nu före. Danmark har en nationell plattform där alla vårdgivare inom sluten vård kan få korrekt tillgång till alla journaler som rör den patient som behandlas, oavsett vårdgivare. Här finns sjukdoms­historik, labbprover, röntgen­undersökningar, diagnoser med mera. I Danmark kan behandlande personal få enkel tillgång till en nationell läkemedels­lista där patientens senaste aktuella läkemedelslista finns tillgänglig. Så är inte fallet i Sverige. Att alla medborgare ska ha ett eget individuellt hälsokonto är en inriktning i till exempel Tyskland och Nederländerna.

I Danmark har Data Health Authority ansvaret för att hålla ihop den nationella utvecklingen av digital infrastruktur på ett mycket tydligare sätt än Sverige. Myndigheten har också väl utvecklade samarbeten med olika privata aktörer och it-leverantörer, ibland i form av så kallade private public partnerships.

I Danmark är det en myndighet som ansvarar för utvecklingen av it-infrastrukturen. I Sverige tycks inte ens myndigheterna själva vet vem som är ansvarig. E-hälsomyndigheten? Inera? Social­styrelsen? Digitaliserings­myndigheten? SKR? Vid ett seminarium om it-infrastrukturen i Almedalen med höga representanter från alla dessa statliga aktörer kunde ingen ge tydligt besked om vem som har ansvaret för att förvalta och utveckla den digitala it-infrastrukturen för vården i Sverige. Alla gav olika svar!

Regeringen har initierat arbete

Regeringen har nu initierat ett arbete med en nationell it-infrastruktur för vården. Det är bra. Det pågår också en utredning om hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10) som dock inte skall avrapportera förrän nästa år. Ett sätt att komma vidare snabbt är att ge denna utredning tilläggs­direktiv att utreda både ett individuellt hälso­konto och moderna samtyckes­regler.

Regeringen borde också följa exemplen från andra länder och bringa ordning i skogen av myndigheter och utse en ansvarig myndighet som i Danmark. Någon måste hålla i taktpinnen för vårdens digitalisering.

Varför snurrar frågorna runt i Sverige? Problemen har diskuterats i decennier och andra länder springer om oss. Dags att agera!

Peter Graf
ordförande Forum för Health Policy

Lena Furmark
vice ordförande, Forum för Health Policy

Catharina Barkman
kanslichef, Forum för Health Policy

Ovanstående är en debattartikel från Forum för Health Policy som publicerades i Svenska Dagbladet den 21 september.

Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Tillsammans med patientföreträdare, forskare och andra experter och med patientens behov i fokus och ett internationellt perspektiv är syftet att driva på innovation och utveckling i hälso – och sjukvård och social omsorg. Forum för Health Policy vill bidra med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ för beslutsfattare.

Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA är målsättningen att vara en tankesmedja där politiker, beslutsfattare, patienter och invånare, forskare, praktiker och företag kan mötas, diskutera, få inspiration och öka kunskapen.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest