Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Cancer i siffror 2023

av | 18 oktober, 2023 | Cancer generellt

I september släppte Cancerfonden och Socialstyrelsen en ny version av deras översikt om cancerstatistik, ”Cancer i siffror 2023”. Hur ser då “våra” siffror ut och hur har de förändrats senaste fem åren?

Statistiken, bygger på uppgifter ur Cancerregistret, omfattar ett trettiotal olika cancerformer där antal insjuknade per diagnos rapporteras och i rapporten finns också en text som beskriver Cancerregistret. Observera dock att även om nu rapporten publicerades i år och heter “Cancer i siffror 2023” så är siffrorna från 2021.

Förutom antalet insjuknade finns också information om diagnoserna ökar eller minskar samt vad det kan bero på. Även överlevnaden inklusive tidstrender kommenteras.

Cancer är mycket vanligt. År 2021 fick nästan 69 000 personer i Sverige ett cancerbesked, cirka 33 000 kvinnor och 36 000 män. Uppskattningsvis kommer fler än var tredje person att få en cancerdiagnos under sin livstid.

I Sverige lever idag 600 000 personer som har, eller har haft cancer. Insjuknandet i cancer ökar stadigt och därmed även den sammanlagda sjukdomsbördan – för de drabbade, närstående och för sjukvårdssystemet.

Cancer i siffror 2023

PALEMAs diagnoser

Hur ser då de aktuella siffrorna ut för PALEMAs cancerdiagnoser?

Vi kan konstatera att för fyra av våra fem diagnoser så har 5-årsöverlevnaden ökat. För pankreascancer ligger den ungefär på samma som för 5 år sedan. Men även om det är positivt för de som ökat, så har vi ändå en lång väg kvar.

Genomsnittet för alla cancerformer idag är en 5-årsöverlevnad på 77%. Våra diagnoser ligger mellan 8 – 30%. Vi är fortfarande – tillsammans med Lungcancer som ligger på 28% – “sämst i klassen”. Vi har – tillsammans med vården och forskningen – mycket arbete framför oss för att ändra på dessa negativa siffror!

Vi har summerat siffrorna för våra olika diagnoser här under. Länken för att ladda ner hela rapporten finns längst ner.

Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Insjuknandet i bukspottkörtelcancer har minskat sedan 1980-talet, medan dödligheten har varit relativt oförändrad. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade  levnadsvanor eller miljö.

Till skillnad från de flesta andra cancerformer så har överlevnaden inte ökat särskilt mycket under samma period. Idag är den relativa 5-årsöverlevnaden 7,4% (6,2% för män och 8,6% för kvinnor. 10-årsöverlevnaden ligger på 4,2% (3,5% respektive 5%). Under år 2021 var det nästan 2 000 personer som dog i sjukdomen, 971 män och 1024 kvinnor.

PALEMA kommentar

Här har alltså siffrorna i princip legat stilla sedan senast vi redovisade dem och kanske till och med minskat något, våra senaste siffror var cirka 8% 5-årsöverlevnad.

Klicka på respektive bild här under för att se dem lite större.

Bukspottkörtelcancer statistik 2021

Bukspottkörtelcancer Statistik 2021

Bukspottkörtelcancer insjuknande och dödlighet 1980-2021

Bukspottkörtelcancer insjuknande och dödlighet, 1980–2021

Levercancer

Cancer som först utvecklas i levern kallas primär levercancer, vilket är betydligt ovanligare än metastaser i levern, då spridning dit skett från annan cancersjukdom. Primär levercancer är vanligare bland män än bland kvinnor, 2021 insjuknade 576 män och 248 kvinnor. Knappt hälften av dem som insjuknar är över 75 år.

Virusinfektion med Hepatit B eller C ökar risken att insjukna, åtminstone då infektionen lett till skrumplever, cirros. Skrumplever av annan orsak, till exempel hög alkoholkonsumtion, medför också ökad risk liksom primär biliär kolangit (PBC).

Varken insjuknandet eller dödligheten i levercancer har förändrats så mycket sedan 1980-talet. Idag är den relativa 5-årsöverlevnaden 23% (ungefär samma för män som för kvinnor). 10-årsöverlevnaden ligger på 16,25%. Under år 2021 var det drygt 800 personer som dog i sjukdomen, 531 män och 273 kvinnor.

PALEMA kommentar

Våra tidigare siffror var cirka 21% för 5-årsöverlevnaden, så här har det blivit lite bättre överlevnadsprocent.

Klicka på respektive bild här under för att se dem lite större.

Levercancer Statistik 2021

Levercancer statistik 2021

Levercancer insjuknande och dödlighet 1980-2021

Levercancer  insjuknande och dödlighet, 1980 – 2021

Gallblåse- och gallvägscancer

Gallblåsan fungerar som en tillfällig behållare för gallan som bildas i levern och som behövs för att fettet i maten ska kunna brytas ner i tarmarna. Cancer i gallblåsa och gallgångar är en relativt ovanlig cancerform som har minskat under de senaste årtiondena. Sjukdomen drabbar främst äldre personer, de flesta är över 70 år vid diagnos. Sjukdomen är något vanligare bland kvinnor än män. År 2021 insjuknade 221 män och 270 kvinnor. Tyvärr hittas cancerformen ofta sent och är då svårbehandlad.

Både insjuknandet och dödligheten i gallblåse- och gallgångscancer har minskat sedan 1980-talet. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade levnadsvanor eller miljö, samt ökad överlevnad i sjukdomen. Idag är den relativa 5-årsöverlevnaden 21%. 10-årsöverlevnaden är cirka 15 procent. Under år 2021 var det 502 personer som dog i sjukdomen, 221 män och 281 kvinnor.

PALEMA kommentar

Våra tidigare siffror var cirka 17% för 5-årsöverlevnaden, så här har det blivit bättre överlevnadsprocent.

Klicka på respektive bild här under för att se dem lite större.

Gallvägscancer statistik 2021

Gallvägscancer statistik 2021

Gallvägscancer insjuknande och dödlighet 1980-2021

Gallvägscancer insjuknande och dödlighet, 1980 – 2021

Matstrupscancer

Det finns två olika huvudtyper av matstrupscancer, skivepitelcancer och körtelcancer. Båda typerna är ungefär lika vanliga. Cancerformen är vanligare bland män, år 2021 insjuknade 400 män och 156 kvinnor. Riskfaktorer är rökning, stor alkoholkonsumtion, övervikt och upprepade sura uppstötningar, så kallad reflux från magsäcken. De flesta som insjuknar är över 65 år.

Varken insjuknandet eller dödligheten i matstrupscancer har förändrats så mycket sedan 1980-talet. Idag är den relativa 5-årsöverlevnaden 18 procent (16,7% för män och 19,4% för kvinnor).10-årsöverlevnaden är 14 procent.

Under år 2021 var det drygt 500 personer som dog i sjukdomen, 375 män och 134 kvinnor.

PALEMA kommentar

Våra tidigare siffror var cirka 14% för 5-årsöverlevnaden, så här har det blivit bättre överlevnadsprocent.

Klicka på respektive bild här under för att se dem lite större.

Matstrupscancer statistik 2021

Matstrupscancer statistik 2021

Matstrupscancer insjuknande och dödlighet 1980-2021

Matstrupscancer insjuknande och dödlighet, 1980 – 2021

Magsäckscancer

År 2021 insjuknade runt 840 personer i magsäckscancer, något fler män än kvinnor. Medianåldern var 75 år. Förekomsten av cancer i magsäcken har minskat kraftigt i Sverige. År 1980 var det tre gånger så vanligt att insjukna jämfört med idag. Den gynnsamma utvecklingen tillskrivs ändrade kostvanor, bättre hantering av livsmedel  och minskad förekomst av magsårsbakterien Helicobacter pylori i magsäcken –  denna kroniska infektion kan i dag identifieras och behandlas med antibiotika, vilket minskar risken för cancer.

Insjuknandet och dödligheten i magsäckscancer har minskat mycket de senaste 40 åren. Tack vare förebyggande arbete så insjuknar färre personer i magsäckscancer idag, men fler överlever också. Idag är den relativa 5-årsöverlevnaden 30% (28,3% för män och 31,9% procent för kvinnor). Under år 2021 dog 544 personer i magsäckscancer, 310 män och 234 kvinnor.

PALEMA kommentar

Våra tidigare siffror var cirka 25% för 5-årsöverlevnaden, så även här har det blivit bättre överlevnadsprocent.

Klicka på respektive bild här under för att se dem lite större.

Magsäckscancer statistik 2021

Magsäckscancer statistik 2021

Magsäckscancer insjuknande och dödlighet 1980-2021

Magsäckscancer  insjuknande och dödlighet, 1980 – 2021

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest