PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

CaPrim – kunskapsteamet cancer i primärvården – permanentas

av | 27 november, 2023 | Cancer generellt

Pilotprojektet CaPrim utbildar personal inom primärvården att upptäcka cancer i ett tidigare skede. Nu blir projektet permanent.

Primärvården har en viktig roll i att hitta cancer och förbättra omhändertagandet av personer med cancer. En primärvårdsläkare med 2 000 patienter har vanligtvis 6–8 patienter varje år som insjuknar med cancer. Samma läkare har också omkring 70 patienter som behandlas för eller har överlevt cancer.

Sedan ett par år tillbaka har kunskapsteamet CaPrim arbetat i projektform inom ramen för RCC Stockholm Gotlands sjukvårdregionala cancerplan. CaPrim har blivit en viktig länk mellan primär- och sekundärvård.

Läkare och patient

Nu permanentas teamet

CaPrim har bildat ett fortbildningsnätverk och erbjuder vidareutbildning av primärvården kring bland annat tidig upptäckt av cancer, standardiserade vårdförlopp vid välgrundad misstanke av cancer och aktiva övergångar.

Satsningen har också bidragit till ett ökat fokus på kunskapsutveckling genom forskning och framtagning av kunskapsstöd om hur cancersjukdomar som tjock- och ändtarmscancer och lungcancer kan identifieras, bedömas samt hur patienter kan rehabiliteras i primärvården. CaPrim har också varit involverade i breddinförandet av Teledermatoskopi i Region Stockholms samtliga vårdcentraler.

Se ett inslag nedan från SVT den 11 november där Primärvårdsregionrådet Christine Lorne och läkaren Elinor Nemlander berättar mer.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Årets medlem 2023 - Susanne Wennberg får priset av ordförande Eva Backman
Om PALEMA

Årets medlem 2023

Styrelsen instiftade för 2 år sedan utmärkelsen "Årets medlem" inom PALEMA och nu var det dags för den andra medlemmen i föreningen att få detta. Årets pristagare presenterades på årsmötet den 22 februari.

Pin It on Pinterest