PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Svikna löften om fast läkare – trots att alla är överens

av | 29 februari, 2024 | Cancer generellt

Alla svenskar har sedan 90-talet lagstadgad rätt till en fast läkare, men i praktiken är det bara en tredjedel som har det. Listning hos vårdcentraler är bara ett sätt att mörka problemet. 

Det som krävs är resurser så att dubbelt så många läkare kan anställas i primärvården, skriver Läkarförbundets ordförande tillsammans med fyra tidigare socialministrar.

Hur kommer det sig att ingenting händer med löftet om fast läkare? Hur kan en majoritet av svens­karna fortfarande sakna en namngiven läkare att vända sig till, med tid för dem, trots att de sedan länge enligt lag har rätt till det?

Det är av främst två orsaker. Den ena är att lagen inte kräver att invånarna ska listas hos namngivna läkare, utan att listning hos vård- och hälsocentraler utgör grunden i vården.

Svikna löften om fast läkare – trots att alla är överens

Den andra är att regionerna inte avsätter tillräckligt med resurser för att säkra tillräckligt många anställda specialister i allmänmedicin på landets vård- och hälsocentraler.

Alla riksdagspartier är överens om behovet av fasta läkare och om att det krävs kraftigt ökade resurser till primärvården för att åstadkomma det. Men enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har primärvårdens resurser under senare år bara ökat marginellt.

Följaktligen har inget av målen, som tidigare regering satte upp och som nuvarande regering behållit, när det gäller ökad kontinuitet i primärvården uppnåtts. Inte heller har den omställning kommit till stånd som syftar till att hantera mer på vård- och hälsocentraler för att därigenom avlasta sjukhus och akutmottagningar.Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) visar i sin senaste rapport förtjänstfullt hur vårdplatsbristen är en effekt av den bristande omställningen till god och nära vård, med primär­vården som nav.

Detta är en artikel från DN DEBATT 2024-02-09.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest