PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Stor satsning på stöd till cancerberörda utökas

av | 21 mars, 2024 | Cancer generellt

Mötesplatsen Kraftens hus där cancerberörda kan mötas har blivit en stor succé i Borås, Göteborg och i Stockholm. Ett nytt anslag från Sjöbergstiftelsen ska användas till att starta nya Kraftens hus i landet.

Regionalt cancercentrum Väst var först ut med att utveckla Kraftens hus Sjuhärad i Borås. Vid öppnandet 2018 var det Sveriges första stödcenter för cancerberörda. Ytterligare två milstolpar under 2023 har varit etableringarna i Stockholm och i Göteborg.

Idag drivs Kraftens hus som ideella föreningar och under 2023 har även en riksförening, Kraftens hus Sverige bildats.

Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer

I slutet av november fick föreningen fyra miljoner kronor i anslag av Sjöbergstiftelsen för utveckling och expansion av Kraftens hus. Bidraget, som fördelas på två år, ska användas till att starta nya Kraftens hus i landet. Målet är att det om fyra år ska finnas en förening i samtliga sex sjukvårdsregioner. För att kunna nå ännu fler cancerberörda vill man också utveckla det digitala stödet.

– Kraftens hus fyller en viktig funktion för kraft och stöd i mellanrummet mellan vården och vardagslivet. Livet förändras drastiskt vid ett cancerbesked och att få dela sina erfarenheter med andra som är i en liknande situation är mycket värdefullt, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

Kraftens hus är en mötesplats för cancerberörda, både patienter och närstående. Vars målsättning är att ge cancerberörda stöd, information och möjlighet att träffa andra i samma situation. Kraftens hus erbjuder en mängd olika aktiviteter, bland annat, samtalsgrupper, föreläsningar och olika typer av skapande aktiviteter.

Läs mer om Kraftens hus på deras hemsida.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest