PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Femårsdata: Keytruda plus kemoterapi fortsätter att förbättra OS vid avancerad matstrupscancer

av | 3 april, 2024 | Matstrupscancer (Esofaguscancer)

ASCO-GI: Keytruda (pembrolizumab) kombinerat med kemoterapi fortsätter att öka den totala överlevnaden (OS) vid avancerad matstrupscancer jämfört med enbart kemoterapi, även om ett stort antal patienter upplevde sjukdomsprogression.

Det visar femåriga data från fas III-studien KEYNOTE-590, som presenterades på American Cancer Congress ASCO GI 2024 (abstrakt #250). Studien inkluderade patienter med lokalt avancerad eller metastaserad adeno- eller skivepitelcancer i matstrupen (ESCC) eller Siewert typ I-adenokarcinom i den gastroesofageala korsningen (GEJ).

Matstrupe
För att inkluderas i studien måste patienterna ha en mätbar sjukdom och en ECOG-prestandastatus på 0 eller 1. Totalt 749 patienter randomiserades 1:1 för att få pembrolizumab 200 mg eller placebo var tredje vecka i upp till 35 serier. I båda armarna kombinerades kemoterapi (5-fluorouracil [upp till 35 serier] och cisplatin [upp till 6 serier]). Studiens co-primära effektmått var OS hos patienter med ESCC och PD-L1 CPS ≥10 och OS och PFS hos alla patienter med ESCC oavsett PD-L1-status samt patienter i ITT-populationen med CPS ≥10. Sekundära effektmått var objektiv svarsfrekvens (ORR), responsduration (DOR) och säkerhet.

Tiden från randomisering till data cutoff var en median på 58,8 månader, och resultaten visar att 701 av de 749 patienter som ingick i studien avbröt behandlingen under studieperioden. Den främsta orsaken var sjukdomsprogression (60,7 procent).

Öka patienternas överlevnad

Intention-to-treat-populationen (ITT) hade en median OS på 12,3 månader med pembrolizumab plus kemoterapi och 9,8 månader med placebo plus kemoterapi (HR 0,72 [95 % KI 0,62-0,84]). Femårsöverlevnaden var 10,6 procent respektive 3,0 procent.

Medianprogressionsfri överlevnad (PFS) var 6,3 månader för pembrolizumab plus kemoterapi och 5,8 månader för placebo plus kemoterapi (HR 0,64 [95 % KI 0,54–0,75]); femåriga PFS var 5,5 procent respektive 0 procent.

DOR (medianmånader [intervall]): 8,3 (1,2+ till 65,9+) mot 6,0 (1,5+ till 31,1) för ITT; 9,1 (1,2+ till 65,9+) mot 6,1 (1,5+ till 31,1) för ESCC; 10,4 (1,9 till 65,9+) mot 5,6 (1,5+ till 31,1) för CPS ≥10; 10,4 (2,2+ till 65,9+) mot 4,4 (1,5+ till 31,1) för ESCC och CPS ≥10. ORR (procent): 45,0 mot 29,3 för ITT; 43,8 mot 31,0 för ESCC; 51,1 mot 26,9 för CPS ≥10; 51,0 mot 28,0 för ESCC och CPS ≥10.

Grad 3-5 behandlingsrelaterade biverkningar (TRAEs) inträffade hos 71,9 procent av patienterna i armen pembrolizumab plus kemoterapi och 67,6 procent av patienterna i armen med placebo plus kemoterapi. TRAE ledde till döden hos nio (2,4 procent) respektive fem (1,4 procent) patienter pembrolizumab plus kemoterapiarm och placebo plus kemoterapiarm.

Författare

Skriven av Bo Karl Christensen 25 januari 2024

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Film - Hjälp oss göra PALEMA mer känt
Om PALEMA

Hjälp oss göra PALEMA mer känt

Vi vill gärna att fler ska veta vad Cancerföreningen PALEMA är och även veta mer om de cancerdiagnoser vi arbetar med. I den här korta filmen på 10 minuter pratar vi om detta och hur just DU på ett enkelt sätt kan hjälpa oss!

Never give up
Cancer generellt

Vill du berätta din historia?

Är du en överlevare och skulle kunna tänka dig att berätta din historia? Trots den dåliga statistiken får vi aldrig glömma att det är en hel del som faktiskt genomgått lyckade behandlingar och idag lever ett bra liv.

Film - Hjälp oss göra PALEMA mer känt
Om PALEMA

Hjälp oss göra PALEMA mer känt

Vi vill gärna att fler ska veta vad Cancerföreningen PALEMA är och även veta mer om de cancerdiagnoser vi arbetar med. I den här korta filmen på 10 minuter pratar vi om detta och hur just DU på ett enkelt sätt kan hjälpa oss!

Never give up
Cancer generellt

Vill du berätta din historia?

Är du en överlevare och skulle kunna tänka dig att berätta din historia? Trots den dåliga statistiken får vi aldrig glömma att det är en hel del som faktiskt genomgått lyckade behandlingar och idag lever ett bra liv.

Pin It on Pinterest