Detta är en rapport baserat på ett arbete som pågått under några års tid i ett samarbete mellan olika cancerföreningar och det är även en fortsättning på rapporten “Livet däremellan – 14 idéförslag från cancerpatienter och deras närstående”.
Detta är en rapport baserat på ett arbete som pågått under några års tid i ett samarbete mellan Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningen Rosa Gotland, Genia, Karolinska Universitetssjukhuset, Lungcancerföreningen, MagTarm förbundet, Neuroförbundet, Nätverket mot Gynekologisk cancer, Cancerföreningen PALEMA, Prostataförbundet, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Svenska Hjärntumörföreningen, Unga Reumatiker samt War on Cancer.

Det är även en fortsättning på rapporten “Livet däremellan – 14 idéförslag från cancerpatienter och deras närstående“.

Under arbetets gång har olika aspekter av ”vad som är viktigt för mig som person” lyfts fram. Från ett serviceorgan eller från hälso- och sjukvården förväntar man sig smidighet, ett holistiskt tänkande och ett strukturerat, flexibelt och transparant arbetssätt.

När det handlar om livskvalitet är faktorer som att behålla min värdighet, kunna vara självständig, vara utan smärta och oro, kunna göra det som är viktigt för mig, och att få förverkliga mina drömmar, viktiga.

Vad är viktigt för dig?
Det framträdde som mer och mer tydligt att det handlar om den unika individens preferens och inte kollektivets tro om vad som är viktigt för många samt att ens preferenser ändras över tid. Tyvärr missar vården ofta att löpande fråga just MIG vad som är viktigt för MIG och hur jag vill vara delaktig i min egen vård.

Full integrering av patienters preferenser i kliniska beslut kommer att påverka vår syn på vad som är kvalitet i samband med given vård och det behövs relevanta verktyg som kan stödja i processen att fånga patienters preferenser.

Resultatet av vårt samlade arbete har landat i denna rapport om preferensernas betydelse men också ett förslag till hur man kan arbeta med preferenser och utveckla nya metoder och arbetssätt.

Vi vill tacka Eva Backman, ordförande för Cancerföreningen Palema, Eva Lindholm, ordförande för Svenska Hjärntumörföreningen och Karin Liljelund, vice ordförande för lungcancerförening, för bra initiativ och stöd.

God läsning!

Anna Blommengren, projektledare och författare

Eskil Degsell, projektledare och författare

Roshan Tofighi, redaktör

Pin It on Pinterest

Share This