PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Rapport fån WPCCs årliga möte 2018

av | 24 juni, 2018 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

För tredje gången samlades medlemmarna i World Pancreatic Cancer Coalition, WPCC. Denna gång i Coral Gables, Florida den 8 till 10 maj. Ca 74 personer deltog från 22 länder. Totalt består WPCC av 73 medlemsorganisationer fördelade på 31 länder och sex kontinenter.

Varje dag diagnosticeras minst 1000 personer med pankreascancer i världen. Av dessa kommer ca 985 personer dö av sin sjukdom. Femårsöverlevnaden är mellan 2 – 8%. Orsaker till att forskningen inte haft någon framgång jämfört med andra cancerformer, är att pankreascancer, PC, är en komplex form av cancer med fler varianter som tidigt metastaserar. Den är också ”tyst” tills den oftast har hunnit sprida sig och då är det nästan alltid försent för bot. Forskningsanslagen jämfört med de stora cancerformerna som bröst- och prostatacancer har dessutom varit låga. Det här gör PC till en av få cancersjukdomar där antalet avlidna ökar idag.

Det var ändå glädjande på konferensen att man forskarna talade om möjliga genombrott för att kunna vända trenden. En forskare sa att han trodde att det inom fem år sker ett sådant genombrott. Sen tar det ytterligare år innan en rutinmässig tillämpning är möjlig.

Forskningsområden där genombrott förhoppningsvis kan ske

• Immunologi
• ”Early Detection”
• ”Personalized Medicine”
• ”Surgical Intervention” med målet att kunna operera fler patienter

FDA (USAs läkemedelsverk) har godkänt Keytruda® som den första immunterapibehandlingen för patienter med PC, vars tumörer beror på DNA-defekter i förmågan att reparera vissa skador på cellerna. Det drabbar ungefär 1 av 50 patienter med avancerad cancer i pankreas. Man hoppas att detta kommer att bli ett botemedel för denna lilla grupp av patienter.

Early Detection

Om det går att ställa PC-diagnosen mycket tidigare än idag bedömer forskarna att många fler drabbade kan få bot.
”Early Detection”-forskning omfattar utveckling inom områdena
• Risk prediction models, dvs att förstå bättre hur PC utvecklas genom modellbyggen.
• Blood tests. Hitta fler markörer för PC i blodet.
• Pancreatic juice, cystic fluid, and portal vein testing: Hitta andra vägar för att finna spår av PC, tex i bukspottvätskan och i vätskor i vävnader.
• Imaging studies, dvs säkrare sätt att se förändringar i vävnader med bildtekniker som bottnar i PC.
• Machine learning approaches to detection, dvs att vid tex CT lära maskiner tolka vad som är cancer och icke cancer mm.

CancerSEEK (Dr. Bert Vogelstein, Johns Hopkins) är ett test där ett blodprov kan upptäcka pankreascancer (och 7 andra cancerformer). Denna studie lägger grunden till att ett enda blodprovstest för flera cancerformer kan komma att erbjudas som en del av rutinmässiga medicinska kontroller, d v s att i ett tidigt skede kunna påvisa pankreascancer. Testet har prövats på patienter med pankreascancer, främst i stadium 2. Det måste nu valideras hos patienter utan känd cancer.

Även det svenska forskningsbolaget Immunovia AB I Lund ligger väl framme med en metod för att påvisa pankreascancer i stadium 1 och 2. De har genomfört retrospektiva studier med goda resultat. Nu genomför de prospektiva studier (sambandet mellan olika riskfaktorer och en viss sjukdom. De följer individer med och utan riskfaktor framåt i tiden. Vid studiens slut jämför de andelen individer som insjuknade i de båda grupperna) på några riskgrupper för att utveckla pankreascancer t ex personer med ärftlig risk samt på personer som utvecklar diabetes 2 i 50-årsåldern.

Personalized Medicine

Personalized Medicine är en typ av sjukvård där behandlingen anpassas för en enskild patient. Nuvarande behandlingarl för pankreascancerpatienter är ofta baserat på patientens tillstånd (prestationsstatus). Forskare och kliniker använder organoider och DNA-sekvensering för att skapa personliga medicinsk behandlingsval för patienter. Forskningen syftar till att redan innan behandlingen påbörjas kunna veta vilken behandlingsmetod en patient svarar bäst på.

”Surgical Intervention”

Surgical Intervention vill göra det möjligt för fler patienter att bli kirurgiskt behandlade. Det har potential att dramatiskt förbättra långsiktig överlevnad, speciellt om man kan åstadkomma R0-resektioner. Nästan hälften av alla PC-patienter är gränsfall mellan resektabla och med lokalt avancerad PC. Patienter med lokalt avancerad PC får ofta höra att de inte kan opereras. Gränsen för vad man kan operera förflyttas så att fler operationer blir möjliga.

Behandling med neoadjuvant (före operation) kemoterapi har visat sig medföra att fler patienter kan opereras och botas. Data från dessa studier visar en imponerande ökning av både antalet patienter som kan få operation och förbättrade resultat för de patienter som fått behandling före operationen.

Nya sätt att upptäcka och se tumörer

USA är det standard att använda endoskopisk ultraljudsteknik för att lokalisera och fastställa cancerns utbredning.  Detta tillämpas inte i Sverige vad vi vet!

Nya tekniker är under utveckling tex för att ”se en tumör” i ett tidigt skede med hjälp av “mikrobubblor” som visar olika färger med hjälp av ultraljud.

För mer info, se Abou-Elkacem et al. Clin Cancer Res. 2018;24:157-85.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest