Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

010 / 146 51 10

Inte nöjd med vården? Flera sätt att lämna klagomål och synpunkter

av | 17 september, 2021 | Cancer generellt

Alla har rätt till en bra vård, och när den inte har fungerat så finns det flera sätt att lämna in klagomål. Det går att göra både som patient och närstående. Det är viktigt även för utvecklingen av vården. Här listar vi de huvudsakliga vägarna som anges av 1177 och Socialstyrelsen.
Tyvärr har vi på PALEMA fått många vittnesmål om att våra medlemmar inte behandlats på bästa sätt av vården. Vi tror och hoppas att det är en minoritet som drabbas av detta, men det är viktigt att känna till sina rättigheter om man hamnar i ett läge där man känner sig mindre bra behandlad.

Här följer information från Socialstyrelsen och 1177 om hur man kan agera i ett sådant läge och till vem man kan vända sig med sina synpunkter och eventuella klagomål. Länkar till de olika instanserna finns också i artikeln.

Missnöjd med vård

Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt:

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.
  • Kontakta patientnämnden i din region.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  • Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt.

Patientnämnden kan hjälpa dig med dina klagomål

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och som kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade.

Patientnämnden kan ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden utreder inte klagomål utan fungerar som en fristående förvaltning till vården vilket garanterar ett oberoende och opartiskt bemötande.

Anmäl till IVO

Om du inte anser dig få gehör från vården direkt (med eller utan hjälp från Patientnämnden) så kan du anmäla till IVO – Inspektionen för vård och omsorg.

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Om du tycker att det känns svårt att vända dig direkt till verksamheten kan patientnämnden hjälpa dig.

För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

Det IVO utreder är anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.

De utreder även klagomål från patienter som tvångsvårdas, samt händelser i vården som på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

Anmäl till DO eller Polisen

Om det är så illa att du anser dig blivit utsatt för olaga diskriminering eller rentav ett brott så anmäler du till någon av dessa båda instanser.

Du ska få svar så snart som möjligt

När du har lämnat ett klagomål till mottagningen, med eller utan hjälp från Patientnämnden, bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot det. Verksamheten bör därefter svara på ditt ärende inom fyra veckor. Om du är under 18 år bör du få ett svar tidigare än så.

Du ska få ett svar som du kan förstå. Du kan få svaret muntligt på telefon eller vid ett möte. Du kan också få det skriftligt. Svaret ska innehålla en förklaring till det som hänt.

Läs mer

Se även de utförliga sidorna kring klagomål på 1177 och Socialstyrelsen med mer detaljerad information om hur det går till, och var du kan vända dig.

 

Slutligen ett par beskrivande filmer:

Vi följer upp

Vi på PALEMA följer såklart upp hur detta fungerar idag och återkommer framöver med fler artiklar i ämnet.

Har just du erfarenhet av att mindre bra behandling från vården? Kontakta gärna oss på PALEMAs redaktion om du vill berätta dina erfarenheter. Kontaktformulär till höger i artikeln (under på mobil).

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pressträff 230601
Cancer generellt

Första steg mot en förändrad sjukvård

Den 1 juni höll sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch och Carina Ståhl Herrstedt, ledamot socialutskottet, en pressträff om hur man tänker sig förändra svensk sjukvård.

Om PALEMA, Övrigt

Mariannes swimrun för PALEMA

Marianne är en av PALEMAs medlemmar som drabbats av Pankreascancer och som för att orka med kampen mot sjukdomen aktiverar sig med bland annat swimruns. Nu i sommar ska hon delta i två sådana.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group
Wavebox
Jurio partner

Pin It on Pinterest