Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Så här fungerar sjukvården i Sverige – vilka som bestämmer och driver den

av | 29 september, 2021 | Övrigt

Det kan ibland vara krångligt att veta vilka som bestämmer och hur vården organiseras. I den här artikeln från Kliniska studier Sverige ges en bra sammanfattning av hur vården är uppdelad, och vilka som bestämmer i olika frågor.

I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Doktor och patient

Tre administrativa nivåer

Det svenska sjukvårdssystemet är indelat i tre administrativa nivåer som alla styrs av demokratiskt valda politiker:

  • staten
  • regioner
  • kommuner

Vårdkedjan

Följande ingår sedan i den så kallade vårdkedjan:

  • Primärvård
  • Länssjukvård
  • Regionsjukvård
  • Nationell högspecialiserad vård

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pin It on Pinterest