Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Cancerfondens rapport visar hur viktig forskning är

av | 11 oktober, 2021 | Cancer generellt

Sambandet mellan forskning och behandling av patienter blir väldigt tydlig i Cancerfondens rapport om forskningens betydelse. Den visar en klar och tydlig koppling mellan medicinsk forskning och god vård.

Cancerfonden oroas starkt i rapporten över att Sveriges satsningar på forskning under långt tid har försämrats i jämförelse med andra länder.

Sverige låg länge långt fram när det gäller cancerforskningen, men har under de sista 20 åren halkat efter. Det mäts genom att jämföra hur mycket länder satsar på forskningen procentuellt, och Sverige ligger bara på 18:e plats för perioden under åren 2000 till 2017.

Cancerforskning - kvinnlig forskare

Åldrande befolkning – högre krav

Sverige har en åldrande befolkning och det beräknas att vi kommer ha 100.000 nya cancerfall årligen 2040. Vilket sätter press på vården att leverera bra kvalitet, och som i sin tur kräver bra grundforskning och kliniska prövningar. I rapporten sägs att ”Kvaliteten på sjukvården är till stor del ett resultat av den forskning som bedrivs inom universitet, sjukhus och företag. Ju närmare patienten forskningen bedrivs, desto högre är sannolikheten att nya rön, behandlingsmetoder och läkemedel snabbt införs i vården.”

Biomarkörer viktigt område

Ett exempel på viktig grundforskning görs inom bukspottkörtelcancer, där det under lång tid har forskats på biomarkörer. Målet är att genom blodprover hitta cancercellerna på ett tidigt stadium och därmed rädda liv.

Överlevnaden i bukspottkörtelcancer har inte förbättrats märkbart under 30 år och Malin Sund, professor i kirurgi som ingår i ett forskarteam om biomarkörer säger i cancerrapporten: ”Detta beror till stor del på att de flesta patienter, 70 procent, har en spridd sjukdom när diagnosen ställs. Vi måste hitta bättre metoder så att vi kan ställa diagnos tidigare i förloppet.”

Klinisk forskning ett oprioriterat område

Ett område som särskilt pekas ut i rapporten som problematiskt är den kliniska forskningen, där mediciner och behandlingar prövas på patienter. Det finns flera anledningar till dessa försämringar och ett är sjukvårdens extrema produktionsfokus där inte tillräckligt tid och resurser avdelas för klinisk forskning. Det gör i sin tur att det inte blir attraktivt att forska karriärmässigt.

Glädjande ackreditering av cancercenter

En annan anledning till problem inom cancerområdet har varit bristen på ackrediterade Comprehensive Cancer Center, som kan hantera en helhet inom cancersjukdomarna.  Som första ackrediterade Center finns nu sedan förra året Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Det innebär en kvalitetsstämpel med högsta internationell betyg inom bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering till forskning, undervisning och utbildning.


Not: Cancerfondens rapport är från 2019, men fortfarande lika aktuell och viktig!

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Pin It on Pinterest