010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Skäl till optimism inom behandlingen av pankreascancer

av | 13 december, 2021 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Det sker nu viktiga framsteg inom behandling och forskning när det gäller pankreascancer. I en insändarartikel till tidningen USA Today listar företrädare vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center flera lovande områden i stark utveckling. Här är en sammanfattning av artikeln.

Mellan åren 2014 och 2021 har överlevnaden inom 5 årsintervallet för pankreaspatienter ökat från 6% till 10%. Anledningarna är flera och framgångarna beror bland annat på ökad förståelse av själva biologin bakom cancerformen.

Det har gått snabbare under det senaste årtiondet än en hel generation tidigare. Dessutom har det skett små men viktiga förbättringar i de existerande behandlingarna, som har gett många pankreaspatienter längre och bättre liv.

Skäl till optimism inom behandlingen av pankreascancer

Framsteg inom operationstekniken

Det har skett framsteg inom operationerna som har gjort att patienterna klarar av ingreppen bättre. Läkarna använder nya tekniker med borttagande av blodkärl och robotassisterade operationer som orsakar minimal skada genom mera precisa metoder.

Det som kallas för PARP-hämmare har också visat lovande resultat för pankreaspatienter med nedärvda genmutationer. Tidigare har det varit framgångsrikt vid behandlingen av nedärvd bröst- och livmoderscancer. PARP-hämmarna hindrar kroppens naturliga reparation av cancerceller och effektiviserar därmed kemoterapi och strålningsbehandling.

Hitta och förstöra cancertumörer

Normalt sett har immunterapi inte fungerat bra för pankreas, men nu görs stegvisa framsteg i att förstå sjukdomens invecklade molekylära uppsättning. Forskarna säger nu att användandet av mRNA teknologi i samband med hämmande läkemedel som pembrolizumab kan förstärka immunförsvaret. Det kan även träna upp en persons immunförsvar, och därigenom hitta och attackera tumörceller hos en patient. Tekniken bakom mRNA är i grova drag att cellerna lärs upp att bygga ett protein som sedan aktiverar immunförsvaret. Tekniken används i Covidvaccinet från Pfizer.

Sammantaget ger dessa små men viktiga steg förnyad optimism inom forskningen, när det gäller behandlingen av pankreascancer.

Artikelförfattare: Dr. William R. Jarnagin och Dr. Alice Wei, Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Läs mer

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest