AI håller på att utvecklas till ett värdefullt verktyg inom cancerdiagnostiken. Redan nu visar AI goda resultat för analyser av vävnadsprover för prostatacancer. Resultaten för upptäckt av cancer är lika bra som patologerna klarar av.
Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Artificiell Intelligens allt bättre på cancerdiagnostik

av | 28 januari, 2022 | Cancer generellt

AI håller på att utvecklas till ett värdefullt verktyg inom cancerdiagnostiken. Redan nu visar AI goda resultat för analyser av vävnadsprover för prostatacancer. Resultaten för upptäckt av cancer är lika bra som patologerna klarar av.

Utvecklingen kommer att kunna sträcka sig till även andra cancerformer. Redan nu har AI testats vid diagnosticering även på bröstcancer, hjärncancer och lungcancer. Det är även många andra cancertyper som diskuteras inom forskningen, bland annat pankreascancer.

AI är inte tänkt att ersätta onkologernas arbete, men kommer att vara ett värdefullt komplement. En huvudsaklig uppgift är att systemen ser till att diagnoser inte missas. ​

Neuroner

På sikt kan AI även sänka kostnaderna för diagnostik och resurser kan läggas på andra viktiga aspekter inom cancervården. En annan viktig fördel är att diagnostik kan komma till länder där det i nuläget finns få eller inga patologer.

Läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pin It on Pinterest