010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Nätverket mot cancer vill få en strategi för jämlik vård

av | 25 februari, 2022 | Cancer generellt

Nätverket mot cancer består av flera cancerföreningar, av vilken PALEMA är en. På världscancerdagen uppmanade nätverkets ordförande till omfattande förbättringar i cancervården. Många patienter har känt hur de inte har fått den vård de har rätt till, och att den är ojämlik över landet.

Patientlagen som vi tidigare har skrivit om innebär att alla ska ha lika rättigheter till en bra vård, men så ser det inte ut i verkligheten. I en debattartikel skriver nätverkets ordförande, Margareta Haag, att vården inte fungerar jämlikt i Sverige och att det måste ske stora förändringar.

Så här skriver Margareta Haag bland annat i sin artikel: ”Många patienter från Nätverket mot cancers medlemsorganisationer vittnar om en ojämlik tillgång till utredningar för att hitta cancer och till mediciner, behandlingar eller rehabilitering efter konstaterad cancer. I dag upplever alltså, i motsats till vad lagen säger, många patienter brist på tillgång till vård och saknar valfrihet och inflytande över sin egen vård… Vi vill att politiker i regionerna ser till att primärvården får de resurser den behöver för att upptäcka cancer tidigt, att precisionsmedicin och annan utveckling av nya terapier kommer alla till del, och att vi får en individanpassad rehabilitering som fungerar och erbjuds alla. Först då har vi en jämlik cancervård!”

Margareta Haag
Margareta Haag, Ordförande
Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer verkar för att:

  • Utbildning i personcentrerad hälso- och sjukvård ska ingå i medicinska utbildningsprogram och erbjudas i hälso- och sjukvården.
  • Patientexpertis och resurser inkluderas i vård och forskning.
  • Patienters och närståendes behov ska vara en ledstjärna för vård och forskning.
  • Jämlik screening för olika cancerdiagnoser införs i alla regioner.
  • Kliniska prövningar erbjuds varje patient – forskning i dag är morgondagens vård.
  • Nationell styrning och fondering av precisionsmedicin och precisionshälsa införs.
  • En nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälso-, vård- och forskningsdata fastställs.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest