Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Forskning om selen som cellgift intressant för pankreas- och levercancer

av | 24 mars, 2022 | Levercancer, Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Professor Mikael Björnstedt har länge intresserat sig för grundämnet selen, och nu forskar han på ämnet som ett cellgift vid cancer. Resultaten är mycket lovande enligt honom, och om behandlingarna visar sig lika framgångsrika som experimenten kommer det vara en framgång för hela onkologin.

Cancer i pankreas och levern är resistenta mot vanliga cellgifter och därför skulle selen kunna bli väldigt viktigt i behandlingarna. Forskningen är långt framskriden och det görs redan studier på människor, vilket betyder att det finns en möjlighet att det kan resultera i behandling inom en inte allt för lång tid. Det är den första studien som har gjort på patienter.

Projektet är dock beroende av att få in medel, och har fått uppbackning av Cancer- och Allergifonden. Selen är billigt och det är en klar fördel i jämförelse med andra dyra läkemedel inom cancerområdet.

Selen

Det behövs höga doser av ämnet för att orsaka den celldöd som krävs för att hämma eller ta bort elakartade cancertumörer. En annan fördel med selen är att det ger färre biverkningar än traditionella cellgifter.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Tack!
Om PALEMA

Tack !

Vi på PALEMA är ju helt beroende av bidrag, gåvor och donationer. Utan dessa hade vi inte kunnat driva vår verksamhet. Vi vill med detta inlägg bara framföra ett varmt TACK till dig som stödjer oss och vår verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest