Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Europeisk fokusmånad under april för matstrupscancer– Hjälp gärna till att sprida det!

av | 31 mars, 2022 | Matstrupscancer (Esofaguscancer)

DiCE – Digestive Cancers Europe, som PALEMA är medlem av, driver under hela april en kampanj om ökad kunskap kring matstrupscancer. Det är en av de mest bortglömda cancerdiagnoserna som behöver uppmärksammas. PALEMA kommer att publicera inläggen från kampanjen i våra publika sociala mediakanaler. Hjälp gärna till att föra det vidare med egna delningar!

Det är 53.000 som får matstrupscancer och 46.000 som förlorar sina liv till cancern i Europa varje år. DiCE har som målsättning att nå ut till allmänheten om vad matstrupscancer är och vad som kan förbättra vården. En annan målsättning är att nå politiker och beslutsfattare som med ökad kunskap kan påverka vården och forskningen i rätt riktning. PALEMA kommer att översätta inläggen till svenska.

Matstrupscancer April

Här är några områden som kommer att stå i fokus:

  • Öka kunskapen om hur många som faktiskt drabbas
  • Att öka kunskapen om symtomen inom primärvården
  • Belysa svårigheter att få kostråd
  • Vikten av tidig upptäckt och forskning
  • Belysa svårigheter att få psykologisk hjälp
  • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) som risk för cancer i matstrupen

Läs mer

Här under är länkar till några berättelser och mera information, inklusive berättelsen från PALEMAs medlem Angelica. Samtliga är på engelska.

Vi har ju också tidigare berättat Angelicas historia och den hittar ni här på svenska: 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Tack!
Om PALEMA

Tack !

Vi på PALEMA är ju helt beroende av bidrag, gåvor och donationer. Utan dessa hade vi inte kunnat driva vår verksamhet. Vi vill med detta inlägg bara framföra ett varmt TACK till dig som stödjer oss och vår verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest