Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

av | 23 juni, 2022 | Cancer generellt

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif ansåg att dagens nationella vårdprogram utgår från en gammaldags organbaserad modell, och att vårdprogrammen behöver anpassas efter precisionsmedicinens intåg.

De nya individanpassade metoderna kräver ett nytt samarbete mellan forskarna, läkemedelsindustrin och vården.

Det kommer att betyda att en stor omställning av den nuvarande vården måste ske, enligt Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet. Han ser stora möjligheter i framtiden och hoppas att alla cancerpatienter ska ha tillgång till precisionsdiagnostik kring 2026.

Precisionsmedicin

Delad patientdata – nyckelfråga för Sverige

Rickard Rosenquist Brandell anser också att förändrade lagar kring delandet av patientdata är en nyckelfråga för Sverige i framtiden. Forskningen behöver kunna göra jämförelser över större populationer för att vara framgångsrik, och det är inte möjligt i dagsläget.

När det gäller patienternas involvering i forskning, tyckte Klas Kärre, professor i molekylär immunologi på Karolinska institutet, att Sverige ligger efter skandinavien och många europeiska länder. Han menade också att ett sätt att få mer nytta för patienten är att inte bara behandla cancern, utan hela patienten och följderna av behandlingen.

Minskade komplikationer och biverkningar

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer var hoppfull till att de nya precisionsmedicinerna kan minska på alla de komplikationer och biverkningar som cancerpatienter har drabbats av. Men hon vill även få till ett inkluderande tankesätt där patienterna skulle få säga sitt och ges tillfällen att visa vad som är viktigt för dem. Och då behövs nya samverkansformer med forskningen där patienterna ska få vara med i flera delar av vårdprocessen.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Pin It on Pinterest