010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

av | 23 juni, 2022 | Cancer generellt

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif ansåg att dagens nationella vårdprogram utgår från en gammaldags organbaserad modell, och att vårdprogrammen behöver anpassas efter precisionsmedicinens intåg.

De nya individanpassade metoderna kräver ett nytt samarbete mellan forskarna, läkemedelsindustrin och vården.

Det kommer att betyda att en stor omställning av den nuvarande vården måste ske, enligt Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet. Han ser stora möjligheter i framtiden och hoppas att alla cancerpatienter ska ha tillgång till precisionsdiagnostik kring 2026.

Precisionsmedicin

Delad patientdata – nyckelfråga för Sverige

Rickard Rosenquist Brandell anser också att förändrade lagar kring delandet av patientdata är en nyckelfråga för Sverige i framtiden. Forskningen behöver kunna göra jämförelser över större populationer för att vara framgångsrik, och det är inte möjligt i dagsläget.

När det gäller patienternas involvering i forskning, tyckte Klas Kärre, professor i molekylär immunologi på Karolinska institutet, att Sverige ligger efter skandinavien och många europeiska länder. Han menade också att ett sätt att få mer nytta för patienten är att inte bara behandla cancern, utan hela patienten och följderna av behandlingen.

Minskade komplikationer och biverkningar

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer var hoppfull till att de nya precisionsmedicinerna kan minska på alla de komplikationer och biverkningar som cancerpatienter har drabbats av. Men hon vill även få till ett inkluderande tankesätt där patienterna skulle få säga sitt och ges tillfällen att visa vad som är viktigt för dem. Och då behövs nya samverkansformer med forskningen där patienterna ska få vara med i flera delar av vårdprocessen.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest