Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Viktig genpanel ökar antalet cancerpatienter som kan få diagnos och behandling

av | 19 oktober, 2022 | Cancer generellt, Forskning

GMS (Genomic Medicine Sweden) har under flera år jobbat med att få fram ett kraftfullt verktyg för genetisk bestämning av cancersjukdomar. Från att genpanelerna endast har kunnat täcka in 20-55 gener så kan de nu upptäcka 560 sammankopplade gener. Detta kommer att avsevärt förbättra cancervården och det kommer att påbörjas ute i vården för val av behandling under hösten 2022.

Precisionsmedicinen inom cancervården är under stark utveckling och det har ökat behovet av mer specifik kunskap om de molekylära förändringar som påverkar behandlingsval. I projektet har man sett behovet av att kunna analysera mutationer i cirka 500 cancergener för att kunna täcka alla relevanta genförändringar i alla olika cancerformer. Fler cancerpatienter ska därmed kunna dra nytta av det senaste decenniets framsteg inom cancerforskningen.
Viktig genpanel ökar antalet cancerpatienter som kan få diagnos och behandling

Genomic Medicine Sweden (GMS) har tagit fram en bred genpanel för solida tumörer som möjliggör detaljerad diagnostik. Och under hösten pågår implementering regionalt vid universitetssjukhusen för användning i rutinsjukvården.
”Om allt går som planerat kommer den nya heltäckande genpanelen kunna bli en viktig grundsten för den framtida cancervården och möjliggöra en säkrare diagnostik, prognostik och behandlingsprediktion”, säger Anders Edsjö som är co-chair GMS solida tumörer och överläkare vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne till Onkologi i Sverige.

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Tack!
Om PALEMA

Tack !

Vi på PALEMA är ju helt beroende av bidrag, gåvor och donationer. Utan dessa hade vi inte kunnat driva vår verksamhet. Vi vill med detta inlägg bara framföra ett varmt TACK till dig som stödjer oss och vår verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest