Åsikterna går isär när det gäller möjligheterna till blodprov och digitala system för tidig upptäckt av cancer. En debatt mellan Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer, och Gösta Eliasson från Svensk förening för allmänmedicin (Sfam), visar upp skillnaderna i uppfattningar. Debatten fördes på Dagens Medicin.

I botten av diskussionen ligger frågan om vi redan nu skulle kunna ha mera utbyggda system för tidig kartläggning av cancer integrerat inom primärvården. Debattörerna är överens om att system för tidiga upptäckter är viktiga men inte hur möjligt det är i dagsläget.

Möjligt i en avlägsen framtid

Gösta Eliasson från Sfam hävdar att det inte finns något säkert prov idag och att kompetensen är för låg bland allmänläkarna.

Blodprov

Det skulle krävas en mera stabil och högre bemanning, med fasta läkare ute på vårdcentralerna, innan vi kan förbättra tidigdiagnostiken av cancer. Det är dels för få allmänläkare på vårdcentralerna och dels sker bemanningen ofta med vikarier. Gösta Eliasson tror inte att vi har ett sådant system med blodprov och digitala larmsystem förrän i en avlägsen framtid. Han skriver även i sitt inlägg att den viktigaste kompetensen ligger hos läkaren i sin kännedom om patienterna. De ska kunna agera snabbt vid misstanke om cancer i förhållande till andra sjukdomssymtom.

Finns redan i andra länder

I sin replik säger Margareta Haag, Nätverket mot cancer, att de har kämpat under ett par år för att uppmärksamma de redan existerande metoderna för tidig upptäckt. Det finns sådana system i andra länder och i bland annat Storbritannien finns det ett digitalt system med riskkartor för 18 cancerformer. Enligt Margareta Haag är det viktigt att kompetensen höjs inom primärvården och att de system som finns för upptäckt av diffusa symtom införs även i Sverige. Nätverket mot cancer kräver också att blodprov tas på vårdcentralerna utan väntetider och att digitala alarmsystem införs.

För 27 procent av patienterna som sökte vård i primärvården, krävdes det två besök innan det togs blodprov för en större utredning. Det gällde för symtom som senare visade sig vara cancer. För 36 procent togs inga prover alls. 

Pin It on Pinterest

Share This