Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Digitala Närstående- och Anhörigmöten

av | 25 mars, 2021 | Cancer generellt

Torsdagen den 18 mars hade Cancerföreningen PALEMA sitt första Närstående- och Anhörigmöte. Vi har nu också planerat in flera under våren och ni kan anmäla er till dessa redan nu.

Vi har haft stöd- och kontaktmöten tidigare men har då varit patienter och närstående tillsammans. Detta var första gången vi var enbart de som står bredvid den cancersjuke och vi tror att det är viktigt att fokusera på dessa personer också.

Vårt första möte skedde digitalt, vilket är nödvändigt i dessa tider men gör det också möjligt för fler att vara med, oberoende var i vårt avlånga land man bor.

Det är i dagsläget 440 registrerade närstående och anhöriga i föreningen och vi vet att många känner sig mycket ensamma i denna roll som ofta är lite speciell just för ”våra” cancerdiagnoser.

Eftersom symptom för det mesta är diffusa är känslan ofta att den närstående går från frisk till att mer eller mindre bli dödsdömd på väldigt kort tid.

Närstående- och Anhörigmöte

Känna sig ensam

Sjukdomsförloppet kan vara väldigt kort och aggressivt och tyvärr är statistiken värre än för de flesta cancerdiagnoserna, så även i en stödgrupp för andra cancerformer kan man känna sig ensam.

För vårt första möte hade vi turen att få en fin balans av anhöriga som både är mitt i förloppet, under återkomst av sjukdomen och de som är ett par år efter den akuta fasen och kan då ge ett annat perspektiv men också behövligt hopp.

Det var tio anmälda men vi blev till slut sju deltagare plus Marie Havemose (anhörig och styrelseledamot) och Kristina Almqvist (anhörig och kanslist).

Vi planerar att ha nya möten och har till att börja med planerat in 3 nya datum under våren som ni kan anmäla er till redan nu om ni vill. Anmälningsformulär här under eller se i kalendern.

Observera att om det blir många anmälningar, så kommer vi att försöka dela upp det till flera tillfällen då vi inte tycker man ska vara alltför många i sådana här samtal.

Mer stöd

Vi vill också påminna om vår slutna Facebookgrupp för anhöriga ”PALEMA – anhöriga”, om att man kan anmäla sig att ge eller få telefonstöd (information här) samt om de externa resurser som finns, exempelvis Cancerrådgivningen och Cancerkompisar.

Ta hand om er och varandra!

Marie och Kristina

Anmälan Närstående- och Anhörigmöte
Mötena beräknas pågå 18:00 - ca 19:30.
Det är denna adress vi skickar inbjudan till
Något du önskar förmedla / fråga innan mötet?
Om du ännu inte är medlem kan du ändå anmäla dig mu om du sedan omgående registrerar dig till medlem på den här sidan.
PALEMA lagrar ovanstående uppgifter som du lämnar för att kunna administrera telefonkontakterna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen och inte lämnas vidare till någon annan part förutom de du ger oss tillstånd att lämna vidare till. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med föreningens integritetspolicy här.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Läkarförbundet har ändrat sig – vill följa Danmarks vårdgaranti

Läkarförbundet har ändrat sig – vill följa Danmarks vårdgaranti

Läkarförbundet har inte alltid varit positiv till en vårdgaranti men vill nu se en förkortning av gränsen för bedömning och undersökning. Den är nu på 90 dagar men läkarförbundet vill korta den till 60 dagar. Danmark är förebilden för förbundet och anser att landets vårdgaranti har bidragit till att förkorta köerna under 2000-talet.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest