Cancerfonden har beslutat att finansiera 27 nya forskartjänster för 115 miljoner kronor. En av dessa är en tjänst som ska utveckla ett snabbtest för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer.

– Cancerfonden beslutar årligen att finansiera ett antal forskare som ligger i framkant inom sitt forskningsområde och som håller högsta vetenskapliga kvalitet. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för forskarna att bedriva högkvalitativ forskning, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Daniel Ansari, kirurg och cancerforskare vid Lunds universitet, är en av dem som får en tjänst som Junior Clinical Investigator Award, ett sexårigt anslag på sammanlagt 5,2 miljoner kronor.

Forskning

Han ska utveckla ett snabbtest för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer. Målet är att ta fram ett test som skulle göra det möjligt att upptäcka vissa proteiner som kan tyda på bukspottkörtelcancer i ett vanligt blodprov.

– Bukspottkörtelcancer är en allvarlig cancerform som ofta har dålig prognos på grund av att den i många fall upptäcks för sent. Det är av yttersta vikt att hitta nya metoder för att diagnostisera bukspottkörtelcancer i ett tidigt och potentiellt botbart skede, säger Daniel Ansari.

Vi har ju tidigare skrivit om forskning som pågår för metoder att hitta cancer i ett tidigare skede (se nedan) och det är mycket positivt att det nu kommer ytterligare forskning inom ämnet.

 

Informationen kommer från Cancerfondens hemsida – läs artikeln här.

Pin It on Pinterest

Share This