PALEMA deltar med seminarium i Almedalen tillsammans med Lungcancerföreningen och Svenska Hjärntumörföreningen. I rapporten ”Livet däremellan – 14 förslag från cancerpatienter och deras närstående”, ger de tre patientföreningarna förslag på hur vi bättre kan ta tillvara på tiden mellan vårdmötena och hur vården, patienter och närstående kan samarbeta bättre för att förbättra både livskvalitet och överlevnad – och var politiken kan hjälpa till. Den 3 juli kl 11.45-12.45, Aulan Visby lasarett, St Göransgatan 5.

Anmälan till moa@ostraflygeln.com

 

Pin It on Pinterest

Share This