Vi publicerade i April ett inlägg där cancerfonden bad om hjälp med att svara på en enkät för att ta reda på hur cancervården påverkas av den pågående coronapandemin. Nu har resultatet från den undersökningen kommit.

Trots pågående coronakris har cancervården stått stark i Sverige. Det visar den kartläggning som Cancerfonden har gjort. Men samtidigt byggs vårdskulden upp och det finns stor risk att många nya cancerfall inte upptäcks i tid på grund av nuvarande situation i vården.

Cancerfonden har tillsammans med EY genomfört en kartläggning av hur covid-19 påverkat cancervården i Sverige. Undersökningen bygger på djupintervjuer med personer verksamma inom vården kombinerat med en enkätstudie riktad till cancerpatienter.

Nulägesbilden är att behandlingar och vård av dem med cancersjukdomar inte påverkats så att det inneburit några medicinska försämringar. Personalen inom vården som helhet har arbetat under en högre press än vanligt även om situationen varierar mycket mellan olika grupper.

Kartläggningen visar också på risker för ett ökande antal oupptäckt cancer.

Pin It on Pinterest

Share This