Ge en testamentsgåva

Skriva

Ge en testamentsgåva

Du kan ge en testamentsgåva till Cancerföreningen PALEMA och du bestämmer själv vad eller hur mycket du vill skänka.

I ditt testamente anger du om du vill skänka en viss andel, ett bestämt belopp, en viss egendom eller alla dina tillgångar. Alla gåvor är värdefulla – stora som små.

Här kan du läsa mer om hur din gåva används.

Så här skriver du ett testamente

1.  Bestäm vem eller vilka personer och/eller organisationer som din kvarlåtenskap ska tillfalla. Du kan välja att ge allt till en person/organisation eller fördela mellan flera. Du kan i din fördelning bestämma att en viss person/organisation ska få ett bestämt belopp eller en viss tillgång (som t.ex. en fastighet eller värdepapper). Väljer du att göra så anger du detta först. Därefter skriver du vem eller vilka personer/ organisationer som ska erhålla resterande kvarlåtenskap och hur stor andel (eller procenttal) respektive person eller organisation ska få.

Var noga med att ange namn och person- och/ eller organisationsnummer på mottagarna i ditt testamente. Saknar du personnummer kan du ange vilken relation du står i till mottagaren, adress och/eller annan information. Detta säkerställer att det inte blir några svårigheter att identifiera mottagarna i ditt testamente den dagen du går bort.

Väljer du att testamentera till Cancerföreningen PALEMA anger du organisationsnummer
802491-0823.

2.  Underteckna sedan ditt testamente med din namnteckning och skriv ort och datum för undertecknandet. Skriv även ditt namnförtydligande samt ditt personnummer.

Observera att de två personer som bevittnar din underskrift av ditt testamente måste vara samtidigt närvarande när du undertecknar.

3.  Härefter undertecknar de två personer som du valt som vittnen till ditt testamente sina namnteckningar. Vittnena fyller också i namnförtydligande och sina personnummer. Vittnena måste vara införstådda med att det är ditt testamente de bevittnar. Du behöver dock inte visa vittnena innehållet i ditt testamente.

Utöver att vittnena intygar att du egenhändigt undertecknat ditt testamente intygar de även att du vid undertecknandet var vid sunt och fullt förstånd och att du gjort det med fri vilja. Detta framgår också av vittnesmeningen ovanför vittnenas underskrifter.

4.  Klart! Se till att förvara ditt testamente på en trygg och säker plats.

En bra idé kan vara att ge en kopia till en nära vän och berätta var originalet finns. Om ingen i din närhet vet var ditt testamente förvaras finns det risk att det förstörs eller inte kommer fram i tid efter din bortgång. Om du inte vill förvara testamentet på egen hand finns flera företag och aktörer på den privata marknaden som erbjuder både förvaring och bevakning av ditt testamente.

När du väljer vittnen tänkte på att vittnena till ett testamente inte får:

  • vara under 15 år.
  • lida av en psykisk störning så att de inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen.
  • vara släkt i rakt upp- eller nedstigande led till den som testamenterar (föräldrar, farföräldrar, barn eller barnbarn osv.).
  • vara make, sambo eller släkt med testatorn.
  • vara förmånstagare i testamentet.
  • vara gift, sambo eller släkt med en förmånstagare i testamentet.
  • vara förordnad god man eller förvaltare för en förmånstagare i testamentet.

Anlita expertis

Vi erbjuder här nedan ett antal mallar i PDF-format som du kan använda som grund för ditt testamente.

Vi rekommenderar dock alltid att du anlitar expertis när du ska skriva testamente, dvs någon juridiskt kunnig. Annars riskerar du att det i slutänden inte blir som du önskat dig.

 

Kommande aktiviteter

okt
27
ons
15:00 Samtal om alkohol @ Online webbinarium via TEAMS
Samtal om alkohol @ Online webbinarium via TEAMS
okt 27 kl. 15:00 – 17:00
Samtal om alkohol @ Online webbinarium via TEAMS
Samtal om alkohol –med patienter med kurativ och kronisk cancer Lite vin kan aldrig skada… Är det farligt att dricka alkohol i samband med cancerbehandling? Vilken betydelse har alkoholen på kort och lång sikt? Varje[...]
17:00 Lever- och gallvägscancer – Webb... @ Online webbinarium
Lever- och gallvägscancer – Webb... @ Online webbinarium
okt 27 kl. 17:00 – 19:00
Lever- och gallvägscancer - Webbinarium @ Online webbinarium
Detta webbinarium sponsras av: Vi bjuder i samarbete med Incyte och Roche in till ett webbinarium i ämnet ”Lever- och gallgångscancer, bakgrund och behandlingar”. Webbinariet kommer att vara gratis för PALEMAs medlemmar, övriga kan köpa[...]
nov
18
tor
10:00 WPCD – World Pancreatic Cancer D...
WPCD – World Pancreatic Cancer D...
nov 18 kl. 10:00 – 11:45
WPCD - World Pancreatic Cancer Day 2021 förmiddag
  Planeringen för WPCD 2021 pågår för fullt och vi återkommer inom kort med detaljerat program! Det som är klart är att det blir två digitala webbinarium med ett antal intressanta talare. Ett förmiddagspass 10-12[...]
16:00 WPCD – World Pancreatic Cancer D... @ Digitalt webbinarium
WPCD – World Pancreatic Cancer D... @ Digitalt webbinarium
nov 18 kl. 16:00 – 19:00
WPCD - World Pancreatic Cancer Day 2021 eftermiddag @ Digitalt webbinarium
  Planeringen för WPCD 2021 pågår för fullt och vi återkommer inom kort med detaljerat program! Det som är klart är att det blir två digitala webbinarium med ett antal intressanta talare. Ett förmiddagspass 10-12[...]
nov
30
tis
18:00 Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
Digitalt Närstående- och Anhörig... @ Digitalt möte
nov 30 kl. 18:00 – 19:30
Digitalt Närstående- och Anhörigmöte @ Digitalt möte
Välkommen till ett digitalt Närstående- och Anhörigmöte. Här träffas vi som är indirekt drabbade och kan prata med varandra om de frågor och funderingar som kan uppstå för oss. Ibland kanske man vill prata om[...]
dec
7
tis
17:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
dec 7 kl. 17:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.Rapporter från styrelsemötena kommer att[...]
jan
11
tis
17:00 Styrelsemöte
Styrelsemöte
jan 11 kl. 17:00 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.Rapporter från styrelsemötena kommer att[...]

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla
PALEMA - Anhöriga

Pin It on Pinterest

Share This