PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Måndagen 25/11 2019 hade avdelning Väst sitt första medlemsmöte efter startmötet i
september 2018.

Programmet omfattade 4 föredrag som berörde våra diagnoser och föredragshållare var: 

  • Onkolog Mia Johansson, som redovisade en studie kallad ”Immunterapi och efterbehandling för patienter med lever/gallvägscancer.
  • Specialistsjuksköterskan Thomas Andersson som informerade om sin studie ”Återhämtning efter pankreasoperation”. (bukspottkörtel)
  • Fysioterapeut Monika Fagevik Olsén redovisade sin studie om ”Träning inför esofagusoperation”. (matstrupe)
    – Forskare Johan Bourghardt Fagman redovisade sin ”Studie av biomarkörer i blodet”.

Föredragen var på en, för oss som inte tillhör professionen, bra och förståelig nivå. Föredragshållarnas presentationsbilder hittar ni här på hemsidan.

Mötet var välbesökt med 23 medlemmar. Flera av dessa kom ganska långt ifrån, från Dalsland i norr, Boråstrakten i öster och Varbergstrakten i söder. Antalet anmälda svarar för ca 1/3-del av medlemmarna inom avdelning Väst. Det var mycket glädjande att så många visade intresse för mötet!

Flertalet av deltagarna svarade på vår enkla enkät vad de tyckte om mötet. Enkäten visade att alla tyckte det var givande och att de kunde tänka sig att återkomma på ett nytt möte. Vi fick genom enkäten också in önskemål om ämnen som deltagarna gärna ville höra mer om vid framtida möten, vilket kan vara en hjälp för oss som
arrangerar.

Tack alla ni som kom till mötet!

Sten B Carlson
Kontaktperson i avdelning Väst

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Röntgen kontrollrum
Cancer generellt

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

På knappt två år har kön till undersökningar med magnetkamera (MR-undersökning) nästan halverats. Uppgraderad utrusning och fler medarbetare med rätt kompetens har varit en del av lösningen. Men framför allt har arbete lagts på att odla en kultur som bygger på dialog och samarbete över hela Skåne.

Eva Jolly årets cancernätverkare
Cancer generellt

Årets cancernätverkare 2024

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY. Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer

Röntgen kontrollrum
Cancer generellt

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

På knappt två år har kön till undersökningar med magnetkamera (MR-undersökning) nästan halverats. Uppgraderad utrusning och fler medarbetare med rätt kompetens har varit en del av lösningen. Men framför allt har arbete lagts på att odla en kultur som bygger på dialog och samarbete över hela Skåne.

Eva Jolly årets cancernätverkare
Cancer generellt

Årets cancernätverkare 2024

Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY. Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer

Pin It on Pinterest